Zdjęcie okładki
24,15 zł
Dział: Inne
Autor
Henryk Piech
Podręcznik/Skrypt, wyd. I, 78 s., 2014 r., 100 egz.
ISBN
978-83-7193-617-3
Spis treści
Wstęp
 1. Koncepcja prezentacji dobra i zła - formalizmy logiczne
  1. Wprowadzenie
  2. Miara (skala), czas i zasięg dobra i zła
  3. Wzajemne oddziaływanie dobra i zła traktowane jako działania logiki
  4. Dystrybucja dobra i zła
  5. Arbitraż dobra i zła
  6. Efekt zmiany skali dobra i zła w czasie i przestrzeni
  7. Skala zintegrowanego dobra i zła
  8. Retorsje dobra i zła
  9. Kompensacja i kumulacja dobra i zła
  10. Aprecjacja i deprecjacja dobra i zła
  11. Wnioski
 2. Wzajemne zmagania dobra i zła
  1. Wprowadzenie
  2. Koncepcja wzajemnego oddziaływania dobra i zła
  3. Graficzna ilustracja oddziaływania dobra i zła
  4. Definicja i struktura zasięgu oddziaływania zjawisk (poczynań) etycznych
  5. Rozkłady parametrów oddziaływania dobra i zła
  6. Układy wzajemnych oddziaływań
  7. Wnioski
 3. Pochodne etycznych oddziaływań
  1. Wprowadzenie
  2. Etyczne oddziaływania dwustronne
  3. Definicje pochodnych etycznych oddziaływań
  4. Pochodne cząstkowe i ich rozkłady
  5. Trendy oddziaływań
  6. Integracja oddziaływań w zakresie i poza zakresem trendu
  7. Intuicyjne kontrolowanie strategii szerzenia dobra lub zła
  8. Wnioski
 4. Wewnętrzne antagonizmy etycznych czynników i oddziaływań
  1. Wprowadzenie
  2. Opisy i definicje antagonizmów
  3. Powiązanie działań o charakterze etycznym z ideami
  4. Podszywanie się pod ideę
  5. Zwalczanie antagonizmów
  6. Prognozowanie rozwoju sytuacji i zachowań etycznych
  7. Wnioski
  Podsumowanie
  Literatura