Zdjęcie okładki
31,50 zł
Dział: Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn
Autor
Tadeusz Złoto, Andrzej Rygałło
Monografia, Monografie nr 295, 140 s., 2014 r., 150 egz.
ISBN
978-83-7193-622-7
Spis treści
WSTĘP
 1. BUDOWA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE
  1. Przeznaczenie i zakres stosowania obrabiarek sterowanych numerycznie
  2. Zmiany konstrukcyjne w obrabiarkach sterowanych numerycznie
  3. Oznaczenia osi współrzędnych i kierunków ruchów
  4. Podstawowe zespoły obrabiarek sterowanych numerycznie
  5. Zespoły mechaniczne i układy napędowe
 2. UKŁADY STEROWANIA NUMERYCZNEGO
  1. Klasyfikacja układów sterowania
  2. Zadania sterowania numerycznego
  3. Ogólna struktura układów sterowania numerycznego NC
  4. Układ sterowania numerycznego
  5. Organizacja układów sterowania numerycznego NC
   1. Układy sterowania numerycznego punktowe i odcinkowo-punktowe
   2. Układy sterowania  kształtowego
   3. Układy sterowania numerycznego z interpolatorem liniowym
   4. Układy sterowania numerycznego z interpolatorem kołowo-liniowym
 3. BUDOWA MODUŁÓW UKŁADU STEROWANIA NUMERYCZNEGO NC
  1. Czytnik fotoelektryczny i moduł wprowadzania informacji
  2. Dekoder i rejestr adresów
  3. Kontrola informacji
  4. Konwersja kodu dwójkowo-dziesiętnego na dwójkowy
  5. Moduł pamięci i przesyłanie informacji do bloku operacyjnego
  6. Moduł zadania prędkości
  7. Bezstopniowe dzielenie impulsów
  8. Rozpędzanie/hamowanie serwomechanizmów
  9. Moduł przetwarzania danych
  10. Interpolatory
  11. Moduł sterowania mechanizmami posuwu
  12. Moduł sterowania automatyką
  13. Moduł sterujący układu NC
   1. Specjalizowany moduł sterujący
   2. Mikroprogramowy moduł sterujący
 4. UKŁADY STEROWANIA NUMERYCZNEGO CNC I ICH MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE
  1. Klasyfikacja układów sterowania CNC
  2. Sprzętowa baza układów sterowania CNC
   1. Mikroprocesor
   2. Pamięć
   3. Układy wejścia-wyjścia
  3. Architektura mikroprocesorowych układów sterowania numerycznego
   1. Układy jednoprocesorowe
   2. Układy wieloprocesorowe
  4. Oprogramowanie komputerowych układów sterowania numerycznego
   1. Rodzaje algorytmów sterowania numerycznego
   2. Współdziałanie algorytmów - system operacyjny
  5. Programowalne sterowniki logiczne PLC
 5. PROGRAMOWANIE UKŁADÓW STEROWANIA NUMERYCZNEGO
  1. Adresowanie i kodowanie informacji
  2. Ręczne przygotowanie programu operacji technologicznej dla układu typu NC
  3. Zautomatyzowane przygotowanie programu operacji technologicznych
  4. Dialogowe programowanie układów sterowania numerycznego typu CNC
 6. ELASTYCZNE SYSTEMY PRODUKCYJNE
  1. Klasyfikacja, przeznaczenie i zakres stosowania elastycznych środków produkcji
  2. Funkcjonalna struktura elastycznych systemów produkcyjnych
  3. Sterowanie grupą obrabiarek i maszyn technologicznych
PODSUMOWANIE
LITERATURA