okładka książki
43,05 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
January B. Bień, Jolanta Sobik-Szołtysek, Katarzyna Wystalska, Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela
Monografia, Monografie Nr 344, Wyd. I, 334 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-688-3
Spis treści

I. WPROWADZENIE 

 1. Ścieki przemysłowe - definicje i niezbędny stopień oczyszczenia 
 2. Źródła powstawania i ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych 
 3. Teoretyczne podstawy oczyszczania ścieków przemysłowych    
  1. Metody konwencjonalne 
   1. Metody fizyczne i chemiczne 
   2. Metody biologiczne 
  2. Metody zaawansowane 
   1. Procesy pogłębionego utleniania 
   2. Zintegrowane metody utleniania chemiczno-biologicznego 

II.     CHARAKTERYSTYKA ŚCIEKÓW WYTWARZANYCH W WYBRANYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU 

 1. Przemysł wydobycia i wzbogacania kopalin 
  1. Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego 
  2. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
  3. Górnictwo rud metali nieżelaznych 
 2. Przetwórstwo produktów spożywczych 
  1. Przetwórstwo mięsa 
  2. Przetwórstwo ryb 
  3. Przetwórstwo owoców i warzyw 
  4. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego 
  5. Przetwórstwo mleka 
  6. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 
  7. Przemysł cukrowniczy 
 3. Produkcja napojów alkoholowych 
  1. Przemysł winiarski 
  2. Przemysł browarniczy 
  3. Przemysł spirytusowy 
 4. Przemysł wyrobów tekstylnych i skórzanych 
  1. Produkcja wyrobów tekstylnych 
  2. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 
 5. Przemysł papierniczy 
 6. Przemysł koksowniczy 
 7. Przemysł chemiczny 
 8. Przemysł hutniczy 
 9. Przemysł paliwowo-energetyczny 
  1. Ścieki z oczyszczania gazu ziemnego 
  2. Ścieki rafineryjno-petrochemiczne 
  3. Ścieki z elektrowni i elektrociepłowni 
 10. Specyficzne rodzaje ścieków powstających w działalności gospodarczej 
  1. Uzdatnianie wody do celów komunalnych i przemysłowych 
  2. Odcieki ze składowisk odpadów     

III. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW WYTWARZANYCH W WYBRANYCH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU 

 1. Przemysł wydobycia i wzbogacania kopalin 
  1. Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego 
  2. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 
  3. Górnictwo rud metali nieżelaznych 
 2. Przetwórstwo produktów spożywczych 
  1. Przetwórstwo mięsa 
  2. Przetwórstwo ryb 
  3. Przetwórstwo owoców i warzyw 
  4. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego 
  5. Przetwórstwo mleka 
  6. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 
  7. Przemysł cukrowniczy 
 3. Produkcja napojów alkoholowych 
  1. Przemysł winiarski 
  2. Przemysł browarniczy 
  3. Przemysł spirytusowy 
 4. Przemysł wyrobów tekstylnych i skórzanych 
  1. Produkcja wyrobów tekstylnych 
  2. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 
 5. Przemysł papierniczy 
 6. Przemysł koksowniczy 
 7. Przemysł chemiczny 
 8. Przemysł hutniczy 
 9. Przemysł paliwowo-energetyczny 
  1. Ścieki z oczyszczania gazu ziemnego 
  2. Ścieki rafineryjno-petrochemiczne 
  3. Ścieki z elektrowni i elektrociepłowni 
 10. Specyficzne rodzaje ścieków powstających w działalności gospodarczej 
  1. Uzdatnianie wody do celów komunalnych i przemysłowych 
  2. Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów 

IV.     PRZYKŁADY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH