okładka książki
47,25 zł
Dział: Elektrotechnika
Autor
Tomasz Szczegielniak
Monografia, Monografie Nr 348, Wyd. I, 148 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-694-4
Spis treści

WYKAZ OZNACZEŃ

 1. WSTĘP
  1. Tory wielkoprądowe
  2. Aktualny stan zagadnienia
  3. Prądy wirowe w osłoniętych torach wielkoprądowych
  4. Wpływ temperatury na właściwości elementów toru wielkoprądowego
  5. Teza, cel i zakres pracy
 2. MECHANIZMY WYMIANY CIEPŁA W TORACH WIELKOPRĄDOWYCH
 3. POLE TEMPERATURY W PRZEWODZIE WALCOWYM
  1. Pole temperatury w przewodzie walcowym bez izolacji
  2. Pole temperatury w przewodzie z izolacją stałą
 4. WPŁYW ZJAWISK NASKÓRKOWOŚCI I ZBLIŻENIA NA TEMPERATURĘ NIEEKRANOWANYCH TORÓW WIELKOPRĄDOWYCH
  1. Pole temperatury w przewodzie rurowym
  2. Wpływ zjawisk naskórkowości i zbliżenia na pole temperatury w układzie dwóch równoległych przewodów rurowych
  3. Wpływ zjawisk naskórkowości i zbliżenia na temperaturę w nieekranowanym trójfazowym torze wielkoprądowym w układzie płaskim
  4. Wpływ zjawisk naskórkowości i zbliżenia na temperaturę w nieekranowanym trójfazowym torze wielkoprądowym w układzie symetrycznym
  5. Wpływ zjawisk naskórkowości i zbliżenia na temperaturę w trójfazowym torze wielkoprądowym, którego przewody fazowe są umieszczone w wierzchołkach kwadratu
 5. WPŁYW ZJAWISK NASKÓRKOWOŚCI I ZBLIŻENIA NA TEMPERATURĘ EKRANOWANYCH TORÓW WIELKOPRĄDOWYCH
  1. Pole temperatury w odosobnionym ekranowanym przewodzie fazowym
  2. Pole temperatury w bifilarnym torze wielkoprądowym
  3. Pole temperatury w jednofazowym jednobiegunowym torze wielkoprądowym
  4. Wpływ zjawisk naskórkowości i zbliżenia na pole temperatury w ekranowanym trójfazowym torze wielkoprądowym w układzie płaskim
  5. Wpływ zjawisk naskórkowości i zbliżenia na pole temperatury w ekranowanym trójfazowym torze wielkoprądowym w układzie symetrycznym
  6. Wpływ zjawisk naskórkowości i zbliżenia na pole temperatury w trójfazowym torze wielkoprądowym, którego przewody fazowe są umieszczone w wierzchołkach kwadratu
 6. BADANIA SYMULACYJNE I EKSPERYMENTALNE
  1. Pomiary temperatury w trójfazowym torze z przewodami w układzie płaskim
  2. Pomiary temperatury w trójfazowym torze z przewodami w układzie symetrycznym
  3. Pomiary temperatury w trójfazowym torze którego przewody są umieszczone w wierzchołkach kwadratu

PODSUMOWANIE
LITERATURA
STRESZCZENIE
ABSTRACT