okładka książki
34,65 zł
Dział: Mechanika
Autor
Stanisław Szwaja
Monografia, Wyd. I, 228 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-699-9
Spis treści

Streszczenie
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Przedmowa

 1. Wstęp
 2. Przegląd wybranych gazów
 3. Analiza teoretyczna wpływu wodoru na przebieg spalania paliwa podstawowego
  1. Mechanizm spalania wodoru
  2. Mechanizm spalania metanu
  3. Przebieg spalania wodoru
  4. Spalanie mieszaniny metanu i wodoru
  5. Współspalanie wodoru z benzyną
  6. Kinetyka spalania mieszaniny metanu i wodoru
 4. Metodologia analizy termodynamicznej
  1. Przebieg wydzielania ciepła - I zasada termodynamiki
  2. Funkcja MFB
 5. Spalanie stukowe w silniku zasilanym wodorem
  1. Rodzaje pulsacji ciśnienia spalania w silniku tłokowym
  2. Miary spalania stukowego
  3. Zależności pomiędzy miarami intensywności pulsacji
  4. Metody ustalenia minimalnej wartości progowej wyznaczającej spalanie stukowe
  5. Analiza częstotliwościowa pulsacji stuku wodorowego
  6. Wskaźniki odporności paliwa na spalanie stukowe
 6. Porównanie pulsacji spalania benzyny i wodoru
 7. Samozapłon mieszanki wodorowo-powietrznej
  1. Fizyczno-chemiczne predyspozycje mieszanki wodorowo-powietrznej do generowania stuku
 8. Dualizm stuku wodorowego
 9. Anomalie przebiegu spalania wodoru w silniku tłokowym
 10. Współspalanie niewielkiej ilości wodoru z paliwami podstawowymi
  1. Generatory HHO
  2. Współspalanie wodoru z paliwem podstawowym
  3. Badania samozapłonu wodoru
  4. Spalanie gazu pirolitycznego
 11. Spalanie gazu generatorowego w silniku spalinowym
  1. Metodologia badań
  2. Porównanie spalania różnych gazów w silniku ZI
  3. Współspalanie gazu generatorowego z pilotową dawką oleju napędowego
 12. Zastosowanie obiegu o wydłużonej ekspansji do spalania paliw gazowych
  1. Opis stanowiska badawczego
  2. Wyniki badań
  3. Porównanie pracy silnika na wodorze i gazie ziemnym
  4. Poprawa sprawności indykowanej
  5. Spalanie gazu koksowniczego w silniku ZI o wydłużonej ekspansji
 13. Podsumowanie

Literatura
Summary