okładka książki
Nowość!
24,34 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Beata Skowron-Grabowska, Krystyna Jasińska
Monografia, Wyd. I, 136 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-713-2
Spis treści

Wstęp

1. Problematyka procesów zarządzania wiedzą w teorii nauk o zarządzaniu
1.1. Gospodarka oparta na wiedzy w naukach o zarządzaniu
1.2. Zarządzanie wiedzą w procesie rozwoju nauk o zarządzaniu
1.3. Relacyjność w procesach decyzyjnych a zarządzanie wiedzą i projektami w organizacjach

2. Podstawowe uwarunkowania procesów zarządzania organizacjami oświatowymi w aspekcie zadań jednostek samorządu terytorialnego
2.1. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty
2.2. Zarządzanie organizacjami oświatowymi - wyzwania XXI wieku
2.3. Zarządzanie organizacjami oświatowymi w województwie śląskim

3. Zarządzanie projektami Unii Europejskiej w organizacjach oświatowych
3.1. Przesłanki generowania unijnych perspektyw finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego
3.2. Zarządzanie projektami Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 w aspekcie zadań organizacji oświatowych
3.3. Fundusze unijne w kontekście realizacji zadań oświatowych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

4. Analiza i ocena procesów zarządzania wiedzą w projektach organizacji oświatowych w województwie śląskim
4.1. Ocena realizacji projektów unijnych w organizacjach oświatowych w województwie śląskim
4.2. Analiza programów unijnych realizowanych w obszarze edukacji w badanych JST w latach 2007-2013 i 2014-2020
4.3. Procesy zarządzania wiedzą w projektach unijnych a ocena realizacji zadań w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Załącznik Nr 1