okładka książki
Nowość!
26,18 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Helena Kościelniak, Agnieszka Puto red.
Monografia, Wyd. I, 147 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-715-6
Spis treści

Wstęp  

Tradycje przedsiębiorczości a motywy podejmowania działalności  gospodarczej przez studentów

Anna Arent, Anna Walczyna  

Problematyka wystąpienia wspólnika ze spółki rodzinnej – aspekt wyceny udziału w spółce cywilnej

Iwetta Budzik-Nowodzińska 

Familiness – specyfika rodzinnych podmiotów gospodarczych w Polsce

Małgorzata Idasiak

Innowacje w firmach rodzinnych

Katarzyna Kładź-Postolska

Czynniki warunkujące sukces na przykładzie wybranej firmy rodzinnej

Agnieszka Ociepa-Kubicka 

Firmy rodzinne i istota rodzinności

Ewa Raczyńska

Właściciel agroturystycznego przedsiębiorstwa rodzinnego  jako brand-hero marki

Paulina Rutecka  

Zarządzanie usługami transportowymi a proekologiczne zachowania  przedsiębiorstw

Beata Skowron-Grabowska

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na konkurencyjność  firm rodzinnych

Tomasz Szczepanik 

Działalność reklamowa w firmach rodzinnych

Grzegorz Szymański, Robert Blażlak  

Kondycja finansowa polskich mikroprzedsiębiorstw: stan obecny  i prognoza na przyszłość

Katarzyna Szymczyk 

Proces obsługi klienta w przedsiębiorstwie rodzinnym

Rafał Tyszkiewicz, Monika Tyszkiewicz