okładka książki
Nowość!
18,90 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Maria Nowicka-Skowron, Bernard Mazur
Monografia, Wyd. I, 134 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-713-2
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1 Teoretyczne podstawy funkcjonowania sektora publicznego w procesach Nowego Zarządzania Publicznego
1.1. Uwarunkowania makroekonomiczne funkcjonowania sektora publicznego
1.2. Istota i funkcje sektora publicznego w teorii nauk o zarządzaniu
1.3. Koncepcje Nowego Zarządzania Publicznego
1.4. Identyfikacja usług publicznych w aspekcie Nowego Zarządzania Publicznego

Rozdział 2 Procesy zarządzania administracją publiczną
2.1. Funkcjonowanie administracji publicznej a wyzwania operacyjne i strategiczne
2.2. Koncepcyjne uwarunkowania Nowego Zarządzania Publicznego w administracji publicznej
2.3. Problematyka obsługi klienta w sektorze publicznym a e-administracja

Rozdział 3 Administracja skarbowa jako podmiot Nowego Zarządzania Publicznego
3.1. Istota i charakter działalności administracji skarbowej
3.2. Nowe Zarządzanie Publiczne a ocena satysfakcji klienta urzędów skarbowych

Rozdział 4 Procesy implementacji Nowego Zarządzania Publicznego w działalności administracji skarbowej
4.1. Strukturalne determinanty funkcjonowania urzędów administracji skarbowej
4.2. Diagnoza stopnia wdrażania zinstytucjonalizowanych mechanizmów Nowego Zarządzania Publicznego w kontekście obsługi klienta w jednostkach administracji skarbowej

Rozdział 5 Kierunki transformacji procesu zarządzania w urzędach skarbowych
5.1. Ocena systemu obsługi klienta w wybranych urzędach skarbowych
5.2. Kierunki transformacji procesu obsługi klienta w urzędach skarbowych wobec rozwoju e-administracji

Podsumowanie i wnioski

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel