okładka książki
Nowość!
25,20 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Izabela Krawczyk-Sokołowska red.
Monografia, Wyd. I, 131 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-717-0
Spis treści

Wstęp

Część I Wybrane problemy zarządzania publicznego a finansowe uwarunkowania rozwoju
na poziomie lokalnym i regionalnym


Rozdział 1 Mariola Grzebyk, Anna Łazarz
Partycypacja jako element aktywności mieszkańców i funkcjonowania administracji lokalnej

Rozdział 2 Justyna Łukomska-Szarek
Finansowe uwarunkowania rozwoju samorządów lokalnych w Polsce

Rozdział 3 Katarzyna Rogalińska, Agata Pierścieniak
Identyfikacja współpracy szkoły z instytucjami otoczenia – partnerzy i obszary

Rozdział 4 Waldemar Szczepaniak
Bezzwrotne środki finansowe z UE w ramach regionalnych programów operacyjnych
a możliwości rozwoju uczelni wyższych w Polsce

Część II Wybrane aspekty w zakresie zarządzania publicznego a polityka zdrowotna kraju

Rozdział 5 Rafał Bielawski
Specyfika controllingu i controllera w instytucjach publicznych – wybrane aspekty

Rozdział 6 Katarzyna Łyp
Polityka zdrowotna kraju. Analiza realizacji celów i zadań
w polityce zdrowotnej w Polsce

Rozdział 7 Szymon Jopkiewicz
Jakość w sektorze zdrowia w świetle badań usług zdrowotnych

Część III Wybrane problemy zarządzania organizacjami
w warunkach zrównoważonego rozwoju


Rozdział 8 Monika Stelmaszczyk
Konceptualizacja zdolności absorpcyjnej

Rozdział 9 Dorota Rajkowska, Agata Pierścieniak
Łańcuch wartości sektora usług transportu lotniczego

Rozdział 10 Krystyna Barczyk
Społeczna odpowiedzialność biznesu a raporty danych niefinansowych
w wybranych jednostkach sektora bankowego

Rozdział 11 Izabela Krawczyk-Sokołowska
Czynniki rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie w świetle teorii ograniczeń

Zakończenie

Nota o Autorach