okładka książki
Nowość!
31,98 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Robert Janik
Monografia, Wyd. I, 201 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-708-8
Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Współdziałanie versus konkurencja?

1. Zagadnienia terminologiczne
2. Poglądy filozoficzno-ekonomiczne
3. Współpraca i rywalizacja – w ujęciu wybranych klasycznych koncepcji socjologicznych
4. Współdziałanie i rywalizacja według wybranych klasyków psychologii
5. Podejścia interdyscyplinarne
6. Konkurencja versus współdziałanie?

Rozdział II. Istota i rozwój przedsiębiorczości
1. Wieloznaczność pojęcia
2. Kulturowe uwarunkowanie genezy i rozwoju przedsiębiorczości
3. „Kapitaliści wybrani przez Boga”
4. Rozwój koncepcji przedsiębiorczości w ekonomii
5. Kontrowersje wokół pojęcia ryzyka 86 6. Kooperacyjna przedsiębiorczość w ujęciu Mary Parker Follett

Rozdział III. Psychologia przedsiębiorczości
1. Geneza i rozwój
2. Początki psychologii przedsiębiorczości w USA
3. Osiągnięcia etapu założycielskiego
4. Dalszy rozwój psychologii przedsiębiorczości

Rozdział IV. Zarys wybranych psychologicznych teorii motywowania
1. Początki kształtowania się teorii motywacji
2. Klasyczne koncepcje motywacji
3. Dalszy rozwój teorii motywacji

Rozdział V. Współczesne oblicze kultury przedsiębiorczości
1. „Gorsze” i „lepsze” kultury przedsiębiorczości
2. Kulturowe „signum temporis”
3. Kultura organizacji
4. Koncepcja poczucia umiejscowienia kontroli i przedsiębiorczości

Rozdział VI. Entrepreneurship a management
1. Aspekty ekonomiczne
2. Przedsiębiorczość jako postawa

Rozdział VII. Współczesna przedsiębiorczość społeczna
1. Charakterystyka zjawiska
2. Ekonomia społeczna w procesie globalizacji

Rozdział VIII. Wybrane dysfunkcje przedsiębiorczości
1. Zachowania korupcyjne
2. Wyuczona bezradność
3. Konformizm i niedowład decyzyjny
4. Nepotyzm
5. Spiżowe prawo oligarchii

Zakończenie

Bibliografia