okładka książki
Nowość!
29,33 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Stanisław Borkowski, Ewa Staniewska
Monografia, Wyd. I, 169 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-718-7
Spis treści

Wprowadzenie

1. System produkcyjny
1.1. Istota systemu produkcyjnego
1.1.1. Technologiczne uwarunkowania procesów wytwarzania
1.1.2. Ewolucja systemów wytwarzania
1.1.3. System Produkcyjny Toyoty
1.2. Tworzenie wartości w procesie produkcyjnym

2. Doskonalenie i jakość w procesach produkcyjnych
2.1. Doskonalenie procesu produkcyjnego
2.2. Doskonalenie systemu zarządzania jakością
2.2.1. Jakość w budowaniu konkurencyjności organizacji
2.2.2. Istota jakości 38 2.2.3. Zarządzanie doskonaleniem jakości

3. Przemysł opakowań i jego rola w gospodarce
3.1. Istota i znaczenie opakowań
3.1.1. Klasyfikacja opakowań
3.1.2. Funkcje opakowań i stawiane wymagania
3.2. Oznaczenia na opakowaniach
3.3. Charakterystyka przemysłu i rynku opakowaniowego

4. Metodyka badań
4.1. Istota Toyotaryzmu
4.2. Metoda BOST jako podstawowy instrument Toyotaryzmu
4.2.1. Elementy analizy statystycznej wyników
4.2.2. Ocena preferencji czynników

5. Wyniki badań oceny funkcjonowania systemu produkcyjnego opakowań z zastosowaniem metody BOST
5.1. Charakterystyka podmiotu badań i próby badawczej
5.2. Wyniki testu poprawności klasyfikacji czynników
5.3. Prezentacja wyników badań oceny funkcjonowania systemu produkcyjnego
5.3.1. Czynniki decydujące o długofalowej koncepcji działania przedsiębiorstwa
5.3.2. Wyniki oceny procesów
5.3.3. Obszary doskonalenia procesów
5.4. Szeregi ważności badanych czynników i ocena preferencji
5.4.1. Szeregi ważności czynników długofalowej koncepcji działania
5.4.2. Szeregi ważności czynników oceny procesów
5.4.3. Szereg ważności czynników w obszarze doskonalenia procesów
5.5. Wyniki analizy istotności zróżnicowania średnich ocen ważności czynników
5.6. Wyniki analizy korelacji

Podsumowanie

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel