okładka książki
37,40 zł
Dział: Inne
Autor
Dagmara Bubel red.
Monografia, Wyd. I, kolor, 197 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-733-0
Spis treści

WSTĘP

Rozdział 1 Marlena Badora, Michał Jakubowski, Piotr Ziemkowski
WZROST ZNACZENIA OPEN ACCESS DLA ARTYKUŁÓW W CZASOPISMACH OD ROKU 2013 NA PRZYKŁADZIE PUBLIKACJI
PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


Rozdział 2 Dagmara Bubel
KREATYWNOŚĆ, WIEDZA I PROAKTYWNOŚĆ W BIBLIOTEKACH W PERSPEKTYWIE ORGANIZACJI INTELIGENTNYCH

Rozdział 3 Dagmara Bubel
PODEJŚCIE KOMPETENCYJNE ORAZ WSPÓŁPRACA JAKO CZYNNIKI SUKCESU „INTELIGENTNEJ” BIBLIOTEKI

Rozdział 4 Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
FENOMEN BIBLIOTEKI POLSKIEJ W LONDYNIE – DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I PUBLICZNA

Rozdział 5 Renata Frączek
BIBLIOTEKI WYŻSZYCH UCZELNI WOBEC NOWYCH WYZWAŃ – WYBRANE ASPEKTY

Rozdział 6 Agnieszka Gołda
KULTURA EDYTORSKA I RECENZENCKA NA PRZYKŁADZIE TEORII BIBLIOGRAFII W ZARYSIE
STEFANA VRTELA-WIERCZYŃSKIEGO Z 1951 ROKU


Rozdział 7 Marta M. Kacprzak
BIBLIOTEKI SZKÓŁ WYŻSZYCH W XIX WIEKU. XIX-WIECZNA REFLEKSJA BIBLIOTEKOZNAWCZA I CASUS BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Rozdział 8 Urszula Knop
UPOWSZECHNIANIE ORCID NA STRONACH WWW BIBLIOTEK UCZELNI TECHNICZNYCH

Rozdział 9 Urszula Knop
INFORMACJA O POLSKICH CZASOPISMACH DRUKOWANYCH I OPEN ACCESS W KATALOGACH OPAC BIBLIOTEK POLITECHNIK

Rozdział 10 Andrzej Koziara
ASPEKTY PRAWNO-ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE BIBLIOTEK NAUKOWYCH W KONTEKŚCIE REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Rozdział 11 Alicja Paruzel, Małgorzata Wrześniewska
DZIAŁALNOŚĆ WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
– ORGANIZACJA I ROZWÓJ USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH DO 1989 ROKU


Rozdział 12 Alicja Paruzel, Małgorzata Wrześniewska
DZIAŁALNOŚĆ WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
– ZMIANY I DOSKONALENIE USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH PO 1990 ROKU


Rozdział 13 Diana Pietruch-Reizes
INFORMACJA W NAUCE. WYMIAR EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ

Rozdział 14 Renata Sowada
BIBLIOTECZNE POLA INTEGRACJI

Rozdział 15 Maja Wojciechowska
FORMY ZASOBÓW KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I ICH WPŁYW NA WSPÓŁPRACĘ BIBLIOTEK ZE ŚRODOWISKIEM ZEWNĘTRZNYM

Rozdział 16 Małgorzata Wrześniewska, Agnieszka Śliwa
ROZWÓJ CZY STAGNACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W XXI WIEKU? PRÓBA ODPOWIEDZI NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEJ I MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OPATOWIE

ZAKOŃCZENIE