okładka książki
Nowość!
21,64 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Ilona Pawełoszek (red.)
Monografia, Wyd. I, 111 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-723-1
Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ I Inteligentna analiza danych we wspomaganiu zarządzania

1. Hybrydowe podejście do analizy i segmentacji społeczności klientów

1.1. Analiza i właściwości zachowań klientów
1.2. Klasteryzacja klientów na przykładzie danych ze sklepu internetowego
1.4. Wykrywanie społeczności klientów – propagacja etykiet
1.5. Interpretacja wyników eksperymentu
2. Big Data w praktyce przedsiębiorstw – przegląd problematyki
2.1. Big Data – charakterystyka pojęcia
 2.2. Korzyści z wykorzystania Big Data w działaniach biznesowych
2.3. Big Data w przedsiębiorstwach w świetle danych statystycznych
3. Big Data w zarządzaniu wiedzą o klientach na przykładzie platformy muzycznej Spotify
3.1. Zarządzanie wiedzą o klientach 40 3.2. Big Data – nowe źródło wiedzy
3.3. Metoda badawcza
3.4. Wyniki badań i dyskusja

CZĘŚĆ II Potencjał rozwoju inteligentnego Internetu

4. Świadomość śladu cyfrowego w rozrywce cyfrowej

4.1. Założenia metodyki badawczej
4.2. Wyniki badań
5. Zarządzanie domem przyszłości – perspektywa Internetu rzeczy
5.1. Internet rzeczy jako perspektywa nowoczesnych technologii informacyjnych
5.2. Perspektywa zarządzania domem przyszłości a Internet rzeczy
6. Gospodarcza i społeczna użyteczność otwartych danych sektora publicznego
6.1. Geneza idei otwartości danych publicznych 72 6.2. Realizacja idei otwartości danych publicznych
6.3. Modele wykorzystania otwartych danych 77 6.4. Przykłady zastosowań otwartych danych
7. Identyfikacja rozwiązań ICT wspomagających zarządzanie telepracownikami. Case study
7.1. Specyfika zarządzania telepracownikami
7.2. Przegląd najczęściej wykorzystywanych rozwiązań ICT w telepracy
7.3. Metodyka badawcza i charakterystyka opisywanej firmy
7.4. Wyniki badania

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel