okładka książki
29,09 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Aneta Pachura (red.)
Monografia, 177 s., 2016 r.
ISBN
978-83-65179-75-3
Spis treści

Przedmowa

Część 1. ENTROPIA


Rozdział 1. Aneta Pachura
Strategiczne wyzwania w procesie zarządzania projektami

Rozdział 2. Iwona Gorzeń-Mitka
Kształtowanie odporności organizacji na ryzyko – przegląd wybranych badań empirycznych

Rozdział 3. Mariusz Topolski
Zastosowanie metod ekspertowych do optymalizacji procesów magazynowych 

Rozdział 4. Grzegorz Chmielarz
Cybernetyczne zagrożenia ciągłości funkcjonowania infrastruktury przemysłowej

Część 2. DEZINTEGRACJA

Rozdział 5. Małgorzata Okręglicka
Rola uczelni wyższych w kształtowaniu intencji przedsiębiorczych wśród studentów

Rozdział 6. Katarzyna Sukiennik, Jakub Jaroszyński
Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych 

Rozdział 7. Jarosław Jan Jasiński, Anna Wlazła
Integracja sektora małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi –
możliwości i narzędzia


Rozdział 8. Damian Lis
Wypadki drogowe źródłem utrudnień na autostradach w kraju – wyzwania dla logistyki

Rozdział 9. Anna Budzik, Izabela Petryczka
Wybrane elementy zarządzania logistyczną obsługą klienta na przykładzie przedsiębiorstwa techniczno-budowlanego

Część 3. INTEGRACJA

Rozdział 10. Karina Wolniakowska
Alianse strategiczne jako formy współdziałania przedsiębiorstw 

Rozdział 11. Marta Daroń
Proces doboru partnerów w kanałach dystrybucji i jego implikacje

Rozdział 12. Agnieszka Ociepa-Kubicka, Wiesław Kędzia
Systemy zarządzania środowiskowego – podobieństwa i różnice na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Rozdział 13. Monika Strzelczyk, Mateusz Chłąd
Działania podejmowane na potrzeby innowacji w przedsiębiorstwie 

Rozdział 14. Tomasz Szczepanik
Wykorzystanie infrastruktury centrów logistycznych przez firmy kurierskie 

Rozdział 15. Monika Strzelczyk, Mateusz Chłąd
Charakterystyka przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Prognoza oczekiwanych zmian na lata 2016-2020