okładka książki
24,34 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Arkadiusz Bryll, Robert Sochacki
Monografia, Wyd. I, 136 s., 2015 r.
ISBN
978-83-65179-35-7
Spis treści

Wstęp

Rozdział I
KRZYWE PŁASKIE ZWIĄZANE Z KRZYWYMI STOŻKOWYMI

§1. Krzywe stożkowe
§2. Przekształcenia krzywych stożkowych przez inwersję
§3. Spodkowe krzywych stożkowych
§4. Cysoidy krzywych stożkowych
§5. Konchoidy krzywych stożkowych
§6. Ewoluty krzywych stożkowych
§7. Ewolwenta okręgu
§8. Obwiednie krzywych stożkowych
§9. Traktrysa
§10. Krzywe tangencialne i cotangencialne krzywych stożkowych
§11. Trajektorie ortogonalne i izogonalne krzywych stożkowych 
§12. Kierownice kołowe a kierownice liniowe krzywych stożkowych
§13. Twierdzenia Apoloniusza

Rozdział II
KLASA KRZYWYCH ALGEBRAICZNYCH LEŻĄCYCH WEWNĄTRZ OKRĘGU I ICH OBRAZY INWERSYJNE

§14. Krzywe o równaniach 𝑟 = ±𝑎 cos 𝑛𝜑, 𝑟 = ±𝑎 sin 𝑛𝜑, 𝑛 ∈ 𝑁 − {0}, 𝑎 > 0 
§15. Krzywe o równaniach §16. Krzywe o równaniach
§17. Obrazy inwersyjne krzywych 𝑟 = 𝑎 cos 𝑝𝜑, 𝑎 > 0 

Rozdział III
KATAKAUSTYKI I EWOLUTY NIEKTÓRYCH KRZYWYCH PŁASKICH 

§18. Uwagi wstępne
§19. Katakaustyka i ewoluta paraboli 𝑦 = 𝑎𝑥2
§20. Katakaustyka i ewoluta półokręgu
§21. Katakaustyka i ewoluta hiperboli
§22. Katakaustyka i ewoluta cosinusoidy
§23. Katakaustyka i ewoluta krzywej Steinera
§24. Katakaustyka i ewoluta asteroidy

Rozdział IV
KRZYWE SPODKOWE KRZYWEJ STEINERA I ASTEROIDY 

§25. Krzywa Steinera
§26. Asteroida

Rozdział V
KRZYWE SPIRALNE

§27. Spiralne potęgowe
§28. Spiralne logarytmiczne
§29. Kochleoida (ślimacznica) 

Rozdział VI
KRZYWE LISSAJOUS

§30. Krzywe Lissajous jako krzywe algebraiczne
§31. Rezultant

Indeks nazw

Literatura