okładka książki
16,12 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Piotr Pachura
Monografia, Wyd. I, 62 s., 2015 r.
ISBN
978-83-65179-34-0
Spis treści

Uwagi metodyczne

1. Gospodarka sieciowa (network economy)

2. Innowacyjne sieci współpracy w modelach rozwoju regionalnego 

3. Klastry regionalne

4. Identyfikacja potencjału tworzenia innowacyjnych sieci transgranicznych w badanych regionach – wyniki badań empirycznych i rekomendacje


Uwagi końcowe

Literatura