okładka książki
29,09 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Marzena Pytel-Kopczyńska (red.)
Monografia, Wyd. I, 177 s., 2015 r.
ISBN
978-83-65179-26-5
Spis treści

Wstęp

Sylwia Nieszporska
Przekształcenia systemowe polskiego sektora ochrony zdrowia

Sylwia Nieszporska
Kierunki przemian polskiego sektora ochrony zdrowia

Agnieszka Strzelecka
The transformation of health care systems in selected countries of Central and Eastern Europe

Agnieszka Strzelecka, Wioletta Skrodzka
Health care system reforms on the examples of Germany, France and the USA 

Agnieszka Strzelecka, Wioletta Skrodzka
Budget health care systems on the examples of Great Britain and Sweden 

Izabela Rydlewska-Liszkowska
Koszty produktów medycyny pracy w zarządzaniu ochroną zdrowia pracowników podmiotów leczniczych

Jacek Michalak
Zarządzanie jakością a bezpieczeństwo pracy w placówkach opieki zdrowotnej 

Katarzyna Zadros
Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu warunków pracy pracowników medycznych

Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska
Społeczne środowisko pracy a kierowanie personelem medycznym

Anna Słocińska, Aleksandra Czarnecka
Specyfika kierowania zespołem w jednostkach ochrony zdrowia 

Marzena Pytel-Kopczyńska, Piotr Oleksiak
Specyfika systemu wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

Marzena Pytel-Kopczyńska
Sources of work satisfaction in the opinion of nursing staff. Part I – research of economic factors

Marzena Pytel-Kopczyńska
Sources of work satisfaction in the opinion of nursing staff. Part II – research of social factors

Marzena Pytel-Kopczyńska
Ergonomic aspects of the system human – work in medical healthcare entities 

Marzena Pytel-Kopczyńska, Krystyna Mizerska
Kształtowanie warunków środowiska pracy opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera