okładka książki
25,56 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Anna Lemańska-Majdzik (red.)
Monografia, Wyd. I, 146 s., 2015 r.
ISBN
978-83-65179-25-8
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1 Anna Lemańska-Majdzik
Wybrane aspekty i uwarunkowania sukcesu organizacji – przegląd literatury przedmiotu 

Rozdział 2 Iwona Gorzeń-Mitka
Bricolage w zarządzaniu organizacją – przegląd wybranych badań 

Rozdział 3 Andrzej Skibiński, Monika Sipa
Zarządzanie wiekiem jako narzędzie wspierające efektywne wykorzystanie potencjału pracowników z różnych grup wiekowych 

Rozdział 4 Małgorzata Okręglicka
Innowacyjność jako kluczowy czynnik przetrwania małych i średnich przedsiębiorstw – przegląd literatury przedmiotu

Rozdział 5 Agnieszka Puto
Aktywność innowacyjna polskich przedsiębiorstw w aspekcie ich rozwoju 

Rozdział 6 Małgorzata Okręglicka
Zakres, charakter i przyczyny wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP 

Rozdział 7 Monika Sipa
Wybrane aspekty efektywności nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw

Rozdział 8 Mateusz Bajor
Źródła finansowania oraz bariery towarzyszące przedsiębiorstwom inwestującym w odnawialne źródła energii

Rozdział 9 Agnieszka Wójcik- Czerniawska, Izabela Krawczyk-Sokołowska
Uwarunkowania wykorzystania biopaliw w gospodarce

Rozdział 10 Olga Ławińska
Zarządzanie inwestycjami infrastruktury technicznej a warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Częstochowie w latach 2010-2015 

Rozdział 11 Magdalena Mrozik, Sylwia Dźwig-Gostkowska
Ocena jakość usług w transporcie zbiorowym na przykładzie MPK Sp. z o.o. w Częstochowie

Rozdział 12 Katarzyna Olejniczak, Niciejewska Marta
Wpływ działań promocyjnych na rozwój przedsiębiorstwa – studium przypadku małej firmy odzieżowej

Rozdział 13 Anna Zelga-Szmidla
Narzędzia sprzedaży partnerskiej na przykładzie przemysłu tłuszczowego