okładka książki
37,93 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Izabela Krawczyk-Sokołowska, Anna Lemańska-Majdzik, Bogusława Ziółkowska (red.)
Monografia, Wyd. I, 229 s., 2015 r.
ISBN
978-83-65179-14-2
Spis treści

Wstęp 

Rozdział 1 Monika Złoto-Małolepszy
KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

Rozdział 2 Henryk Wojtaszek, Anna Lemańska-Majdzik
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ASPEKCIE INNOWACYJNOŚCI

Rozdział 3 Henryk Wojtaszek, Izabela Krawczyk-Sokołowska
IDENTYFIKACJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W INNOWACYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

Rozdział 4 Luiza Skrobich
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR) JAKO WYRAZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 

Rozdział 5 Magdalena Dratwa, Katarzyna Olejniczak
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR) JAKO INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI

Rozdział 6 Iwona Herbuś, Anna Lemańska-Majdzik
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO NOWOCZESNY ELEMENT PUBLIC RELATIONS

Rozdział 7 Katarzyna Nabiałek, Katarzyna Olejniczak
KAMPANIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JAKO ŹRÓDŁO KSZTAŁTOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Rozdział 8 Aleksandra Koszarek-Cyra
RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII JAKO FORMA REALIZACJI IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rozdział 9 Paula Koch
ZIELONA LOGISTYKA A FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Rozdział 10 Maciej Żyła
PROBLEMY Z EKOLOGIZACJĄ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W DOBIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Rozdział 11 Anna Kowalczyk
MARKETING W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rozdział 12 Anna Kowalczyk
ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM TERYTORIALNYM NA TLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rozdział 13 Artur Sawicki
IMPLEMENTACJA ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W MARKETINGU MIEJSCA

Rozdział 14 Natalia Grzebisz, Anna Kowalczyk, Grzegorz Mikrut
SPECYFIKA MIEJSCA POLANA JAKUSZYCKA I TRASY STOWARZYSZENIA BIEG PIASTÓW W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Rozdział 15 Adam Brzeszczak, Justyna Imiołczyk, Anna Brzozowska
ZARZĄDZANIE ZRÓWNWAŻONYM ROZWOJEM W ASPECKIE SAMORZĄDU TERYTORILANEGO - STUDIUM PRZYPADKU MIASTA CZĘSTOCHOWA 

Rozdział 16 Sebastian Koch, Karolina Kluczewska, Justyna Łukomska-Szarek
OCENA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY OLKUSZ 

Rozdział 17 Monika Piśniak
PROBLEM PODEJMOWANIA DECYZJI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rozdział 18 Robert Golnik
RAPORTOWANIE PROCESÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM ORGANIZACJI 

Rozdział 19 Ewelina Smykla, Sylwia Stachera-Włodarczyk
ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W USŁUGACH BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Rozdział 20 Emilia Lemańska, Kinga Olszewska, Kamila Rybak
ROZWÓJ E-HANDLU JAKO SZANSA DLA GOSPODARKI

Rozdział 21 Justyna Stawicka, Izabela Krawczyk-Sokołowska
E-LEARNIG JAKO FORMA EDUKCJI W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM – NA PRZYKŁADZIE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

Rozdział 22 Roman Olejnik
PRÓBA DEFINICJI FORMALNEJ ZRÓWNOWAŻENIA CECH PRODUKCJI POPRZEZ RÓWNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW ZMIENNOŚCI