okładka książki
28,19 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Wioletta M. Bajdur (red.)
Monografia, Wyd. I, 169 s., 2014 r.
ISBN
978-83-65179-11-1
Spis treści

Rozdział 1.
Oddziaływanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) na zdrowie człowieka i środowisko
Maria Włodarczyk-Makuła, Marzena Smol, Wioletta M. Bajdur 

Rozdział 2.
Proces fosforowania w aspekcie zagrożeń chemicznych dla człowieka i środowiska
Ewa Siemianowska, Hanna Sosnowska, Stanisław Piórkowski,
Krystyna A. Skibniewska

Rozdział 3.
Technologie fluidalnej obróbki cieplnej w aspekcie poprawy uwarunkowań ekologicznych i eksploatacyjnych w przemyśle narzędziowym
Jarosław J. Jasiński, Małgorzata Lubas, Józef Jasiński

Rozdział 4.
Oddziaływanie wydobycia ropy naftowej na środowisko naturalne
Natalia Iwaszczuk, Justyna Muweis

Rozdział 5.
Wpływ katastrof naturalnych na bezpieczeństwo ekologiczne
Natalia Iwaszczuk, Agata Wzorek 

Rozdział 6.
Wpływ oceny ryzyka zawodowego na bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowisku pracy lakiernika samochodowego
Ewa Siemianowska, Patryk Walendzewicz, Stanisław Piórkowski,
Krystyna A. Skibniewska 

Rozdział 7.
Zagrożenia środowiskowe w procesie zagospodarowania produktów niepełnowartościowych – ocena cyklu życia telefonu komórkowego przy wykorzystaniu metody ReCiPe
Tomasz Nitkiewicz, Marta Starostka-Patyk 

Rozdział 8.
Metoda prognozowania i porównania emisji czynników chemicznych wybranych procesów przetwarzania odpadów komunalnych 
Izabela Kosińska, Agnieszka Makara, Agnieszka Generowicz 

Rozdział 9.
Zastosowanie LCA w ocenie zagrożeń chemicznych nowych technologii
Wioletta M. Bajdur, Anna Henclik 

Rozdział 10.
Wstępna ocena zagrożeń środowiska pracy i środowiska naturalnego w technologiach gospodarki odpadami komunalnymi 
Agnieszka Generowicz, Ryszard Iwanejko 

Rozdział 11.
Ocena narażenia zawodowego na substancje szkodliwe pracowników oczyszczalni ścieków  
Małgorzata Kryłów

Rozdział 12.
Gospodarka odpadami komunalnymi jako nowoczesne podejście do ochrony środowiska na terenach wiejskich
Natalia Iwaszczuk, Beata Nowak 

Rozdział 13.
Ochrona środowiska w aspekcie stosowania nowych rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych 
Paweł Kobis 

Rozdział 14.
Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle
Monika Złoto-Małolepszy