okładka książki
25,69 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Monika Sipa, Karina Wolniakowska (red.)
Monografia, Wyd. I, 148 s., 2014 r.
ISBN
978-83-65179-02-9
Spis treści

WPROWADZENIE 

CZĘŚĆ I
WYBRANE PROBLEMY ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI


Małgorzata Okręglicka, Monika Mynarzová
MODELE WZROSTU PRZEDSIĘBIORSTWA W LITERATURZE EKONOMICZNEJ 

Monika Sipa
POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA WOBEC WYZWAŃ ZMIAN POKOLENIOWYCH 

Marcin Sitek
KONCEPCJA WSPOMAGANIA STRATEGII EUROPA 2020 PRZEZ KREOWANIE INNOWACYJNOŚCI 

Andrzej Skibiński
ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARSTW DOMOWYCH JAKO GŁÓWNEGO PODMIOTU GOSPODARKI RYNKOWEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 1988-2011

CZĘŚĆ II
BRANŻOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI


Iwona Gorzeń-Mitka
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI A CECHY KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Anna Lemańska-Majdzik
POZYSKIWANIE INFORMACJI PRZEZ KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Olga Ławińska
REALIZACJA GMINNYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI 

Olga Ławińska, Karina Wolniakowska
ROZWÓJ PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO W POLSCE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

Karina Wolniakowska
ANALIZA ZMIAN W OTOCZENIU NA PRZYKŁADZIE SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Mateusz Bajor
ZARZĄDZANIE ENERGETYKĄ PROSUMENCKĄ W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONÓW 

Iwona Kościańska, Marta Kowalczyk
ZIELONA ENERGIA – SPOSÓB NA INWESTYCJE EKOLOGICZNE W POLSCE 

Andrzej Skibiński
MOŻLIWE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Andrzej Skibiński
MAKROEKONOMICZNE PRZESŁANKI ROZWOJU RYNKU GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE – WYBRANE ASPEKTY