okładka książki
26,39 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Magdalena Mrozik, Sylwia Gostkowska – Dźwig (red.)
Monografia, Wyd. I, 153 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-94-8
Spis treści

WSTĘP  

CZĘŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM


Rozdział I Katarzyna Brendzel-Skowera, Katarzyna Łukasik
POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW W BADANIACH GUESSS I OECD

Rozdział II Wioletta Czemiel-Grzybowska
PREFERENCJE FIRM OPARTYCH NA NOWYCH TECHNOLOGIACH INWESTUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚĆ B+R 

Rozdział III Ewa Kempa
WPŁYW DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PODMIOTACH GOSPODARCZYCH

Rozdział IV Tomasz Kobus, Magdalena Mrozik
ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ JEDNOSTEK SAMORZADOWYCH NA PRZYKŁADZIE STRAŻY MIEJSKIEJ 

Rozdział V Helena Kościelniak
PERSPEKTYWY ANALITYCZNE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STUDIUM PRZYPADKU 

Rozdział VI Sylwia Gostkowska-Dźwig, Marta Kowalczyk
CECHY WSPÓŁCZESNEGO MENEDŻERA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Rozdział VII Ryszard Królik
ANALIZA POZIOMU LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY BUDOWLANEJ 

Rozdział VIII Sandra Listowska, Katarzyna Łukasik
PRZEDSIĘBIORCA JAKO MENEDŻER WIEDZY 

Rozdział IX Sylwia Łęgowik-Świącik, Sylwia Kowalska
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO -KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Rozdział X Andrzej Mirski
ZARZĄDZANIE INNOWACYJNOŚCIĄ, KREATYWNOŚCIĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 

Rozdział XI Katarzyna Olejniczak
ODPOWIEDZIALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A NADZÓR KORPORACYJNY – ZARYS PROBLEMATYK|I 

Rozdział XII Ilona Pawełoszek, Tomasz Turek
KIERUNKI ROZWOJU MODELI BIZNESOWYCH W INTERNECIE 

Rozdział XIII Agnieszka Puto
ROLA OUTSOURCINGU W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 

Rozdział XIV Cezary Stępniak
INWENTARYZACJA PRZESTRZENNA PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO CZYNNIK POBUDZAJĄCY JEGO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ