okładka książki
22,86 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Agata Kielesińska (red.)
Monografia, Wyd. I, 122 s., 2014 r.
ISBN
978-83-65179-04-3
Spis treści

WSTĘP 

Agnieszka Ociepa-Kubicka, Katarzyna Bachniak
GOSPODARKA PRZESTRZENNA JAKO DOBRO I BOGACTWO 

Agata Kielesińska
ZASADY PRAWNE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Agata Kielesińska
DETERMINANTY EKONOMICZNE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Agata Kielesińska
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Aneta Pachura, Katarzyna Socińska
WYBRANE CZYNNIKI INFRASTRUKTURY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEJ PROCESU ZAOPATRZENIA. ANALIZA PRZYPADKU 

Agnieszka Ociepa-Kubicka, Katarzyna Bachniak
OCHRONA WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH A ROZWÓJ TURYSTYKI ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI STRUKTURALNYMI W PROCESIE REKONWERSJI PRZEMYSŁU 

Piotr Pachura
W WYBRANYCH REGIONACH FRANCJI – UJĘCIE RETROSPEKTYWNE 

Anna Zelga-Szmidla
OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO Z TERENU MIASTA CZĘSTOCHOWY – OCENA GOSPODAROWANIA 

Piotr Pachura, Marcin Kozak
PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM PRZEDSIĘBIORSTWA – RAPORT Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH