okładka książki
20,68 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Anna Zelga - Szmidla, Agnieszka Ociepa - Kubicka (red.)
Monografia, Wyd. I, 103 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-93-1
Spis treści

WSTĘP 

Rozdział I Agnieszka Ociepa-Kubicka
RYNEK BIOMASY W POLSCE – UWARUNKOWANIA ROZWOJU 

Rozdział II Tomasz Nitkiewicz
STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W KONTEKŚCIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UE W POLSCE 

Rozdział III Agata Kielesińska
ASPEKTY I UWARUNKOWANIA PRAWNE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

Rozdział IV Anna Zelga-Szmidla
INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM POMOCY UDZIELONEJ OSOBOM FIZYCZNYM NA PRZYKŁADZIE MIASTA CZĘSTOCHOWY

Rozdział V Benita Krakowiak, Anna Zelga-Szmidla
EKONOMICZNE ASPEKTY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

Rozdział VI Marta Frymus, Kamila Cioch, Jagoda Karoń, Anna Zelga-Szmidla
PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIA Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE NA PRZYKŁADZIE MIASTA OGRODZIENIEC

Rozdział VII Lena Grochowalska, Anna Zelga-Szmidla
EKOLOGICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 

Rozdział VIII Aneta Domańska
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rozdział IX Agnieszka Ociepa-Kubicka, Katarzyna Bachniak
SPOŁECZNY WYMIAR ROZWOJU TURYSTYKI W ASPEKCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO