okładka książki
25,56 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Aneta PACHURA (red.)
Monografia, Wyd. I, 146 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-99-3
Spis treści

Wstęp 

Część 1
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE W OBSZARZE INNOWACJI I KREATYWNOŚCI


Rozdział I Aneta Pachura
Konceptualizacja kreatywności w świetle teorii innowacji sieciowej 

Rozdział II Izabela Krawczyk-Sokołowska
Wybrane teoretyczne oblicza przedsiębiorczości

Rozdział III Marek Szajt
Czy innowacje dają pozytywny efekt finansowy? 

Część 2
ROZWÓJ INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW – PRAKTYCZNE IMPLIKACJE


Rozdział IV Beata Skowron-Grabowska, Paweł Nowodziński
Wykorzystanie innowacji w przedsiębiorstwach logistycznych 

Rozdział V Tomasz Nitkiewicz
Wpływ innowacji w recyklingu zużytych ogniw fotowoltaicznych na środowisko 

Rozdział VI Piotr Pachura
Badania nad przedsiębiorstwem rodzinnym - raport metodologiczny 

Rozdział VII Katarzyna Sukiennik
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych 

Część 3
WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII


Rozdział VIII Tomasz Szczepanik
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora ICT 

Rozdział IX Sylwia Stachera-Włodarczyk
Innowacyjne produkty bankowe i ich znaczenie dla klientów 

Rozdział X Katarzyna Sukiennik, Tomasz Szczepanik
Szkolenia na odległość jako innowacyjna forma rozwoju młodych przedsiębiorców

Część 4
ARCHITEKTURA ZEWNĘTRZNA INNOWACJI


Rozdział XI Piotr Pachura
Shaping of the Development Strategy - Towards Cognitive Approach in Regional Growth

Rozdział XII Katarzyna Knapik
Potencjał innowacyjny województwa śląskiego