okładka książki
26,01 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Marcin Zawada (red.)
Monografia, Wyd. I, 150 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-96-2
Spis treści

Wprowadzenie 

Monika Piśniak
Taksonomia ryzyka w zarządzaniu 

Roman Olejnik
Ryzyko w relacji do stabilności w procesach produkcyjnych 

Marcin Zawada
Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka występującego na rynku energii elektrycznej w Polsce

Helena Kościelniak
Wokół orientacji przedsiębiorczych w sektorze energii 

Aneta Włodarczyk
Ocena inwestycji w portfel spółek z sektora energetyki odnawialnej na tle polityki energetyczno-klimatycznej UE 

Izabela Jonek-Kowalska
Źródła ryzyka inwestycyjnego w fazie powstania kopalni węgla kamiennego 

Iwona Herbuś
Lokalna gospodarka energetyczna jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo energetyczne gminy

Filip Helbig
Grupy zakupowe dla podmiotów publicznych – analiza korzyści i ryzyka na podstawie zakupu energii elektrycznej dla samorządów z województwa śląskiego

Renata Biadacz, Marek Biadacz
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych – szanse i zagrożenia 

Aleksandra Koszarek-Cyra
Bariery w rozwoju inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w Polsce 

Robert Kuceba, Mateusz Bajor
Szanse i zagrożenia energetyki prosumenckiej 

Agata Mesjasz-Lech
Logistyka w zarządzaniu elektrownią cieplną – wybrane zagadnienia

Maciej Wiśniewski
Ochrona prawna energetycznej infrastruktury krytycznej

Marek Dereń
Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych