okładka książki
40,12 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Izabela Krawczyk-Sokołowska, Anna Lemańska-Majdzik, Bogusława Ziółkowska (red.)
Monografia, Wyd. I, 258 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-91-7
Spis treści

WSTĘP 

CZĘŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM


Rozdział I Justyna Stawicka, Paweł Gorgoń
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW - WYBRANE ASPEKTY 

Rozdział II Katarzyna Stala
WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Rozdział III Luiza Kowalska, Marta Dróżdż
KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W MARKETINGU 

Rozdział IV Martyna Musiał, Izabela Krawczyk-Sokołowska
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE - STUDIUM PRZYPADKÓW

Rozdział V Julia Szlenk, Milena Ociesa, Dariusz Wielgórka
ANALIZA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU STOSOWANYCH W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Rozdział VI Paulina Stasiak, Anna Lemańska-Majdzik
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Rozdział VII Robert Golnik
EKSPANSJA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Rozdział VIII Łukasz Ziółkowski
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TRANSPORTOWYM Z WYKORZYSTANIEM NARZĄDZI INFORMATYCZNO- KOMUNIKACYJNYCH 

Rozdział IX Maciej Żyła
ZNACZENIE EKOLOGIZACJI TRANSPORTU LĄDOWEGO W DOBIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Rozdział X Paula Koch
KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU A EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Rozdział XI Kamila Francik, Mariusz Charciarek, Bogusława Ziółkowska
WYKORZYSTANIE SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTAMI 

Rozdział XII Kamila Francik, Paulina Stasiak, Mateusz Charciarek
CRM W BIZNESIE INTERNETOWYM 

Rozdział XIII Monika Złoto-Małolepszy
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE PRZEDSIĘBIORSTWEM W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Rozdział XIV Judyta Kabus, Marcin Biernat
ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

CZĘŚĆ II KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Rozdział XV Agnieszka Kupczak, Katarzyna Olejniczak
FUNDUSZE STRUKTURALNE JAKO NARZĘDZIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Rozdział XVI Anna Kurzak
EDUKACJA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POLSCE 

Rozdział XVII Justyna Stawicka, Anna Drożdżowska, Anna Lemańska-Majdzik
ZROWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICHW POLSCE 

Rozdział XVIII
Lena Grochowalska, Anna Lemańska-Majdzik
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST NA PRZYKŁADZIE MIASTA OGRODU 

Rozdział XIX Artur Sawicki
WYKORZYSTANIE RUCHU SLOW FOOD W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU- PROMOCJA MIASTA/ REGIONU 

Rozdział XX Adam Zajączkowski
INNOWACYJNY, ZRÓWNOWAŻONY OBIEKT SPORTOWY NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE

Rozdział XXI Adam Zajączkowski
SPORTOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE PODNOSZĄCE SPOŁECZNY POZIOM ŚWIADOMOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

Rozdział XXII Aneta Domańska
ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ODPADAMI MEDYCZNYMIW POLSCE

Rozdział XXIII Patryk Kęsik, Dagmara Go, Oksana Seroka-Stolka
ZARZĄDZANIE ODPADMI MEDYCZNYMI JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Rozdział XXIV Kinga Lewandowska, Anna Sobocińska
WPROWADZENIE NOWYCH ZASAD GOSPODARKI ODPADAMI A SEGREGOWANIE ODPADOW KOMUNALNYCH 

Rozdział XXV Maciej Fijak, Paweł Gorgoń
ENERGIA ODNAWIALNA ORAZ PERSPEKTYWY JEJ ROZWOJU W UNII EUROPEJSKIEJ

Rozdział XXVI Iwona Kościańska
INWESTOWANIE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - WYBRANE ASPEKTY