okładka książki
27,55 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Oksana SEROKA-STOLKA (red.)
Monografia, Wyd. I, 162 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-90-0
Spis treści

Wstęp 

Część I


Oksana Seroka-Stolka
Współczesne koncepcje i metody w procesie doskonalenia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

Agnieszka Ociepa-Kubicka
Wdrażanie systemu EMAS jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem

Joanna Krzywda, Dariusz Krzywda
Komplementarność koncepcji zrównoważonego rozwoju i koncepcji logistyki 

Manuela Ingaldi
Zarządzanie odpadami opakowaniowymi w przedsiębiorstwach w Polsce 

Aneta Domańska
Wybrane zagadnienia zarządzania odpadami medycznymi w placówkach opieki zdrowotnej w świetle obowiązujących przepisów prawnych 

Maciej Żyła
Rola procesu ekologizacji we współczesnych polskich przedsiębiorstwach 

Część II

Katarzyna Olejniczak
Koncepcja zarządzania przez wartości jako integralna część kultury organizacyjnej

Agata Krukowska-Miler
Zarządzanie przez wartości w zakładach opieki leczniczej

Agnieszka Puto
Concept of Talent Management as a Stimulant for the Development of an Enterprise

Nicoletta Baskiewicz
Koncepcje poprawy efektywności przedsiębiorstw – synteza zjawiska 

Katarzyna Brendzel-Skowera
Szablon budowania modeli biznesowych start-upów

Izabella Sowier-Kasprzyk
Niekonwencjonalna promocja formą współczesnego zarządzania firmami funeralnymi

Rafał Niedbał
Elektroniczne negocjacje handlowe w świetle globalnego wymiaru zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Agnieszka Widawska-Stanisz
Wykorzystanie potencjału gier i grywalizacji w zarządzaniu relacjami z klientami 

Bibliografia