okładka książki
37,03 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Adam Nowicki, Dorota Jelonek (red.)
Monografia, Wyd. I, 231 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-83-2
Spis treści

Wstęp 

Przedsiębiorczość w Internecie


Artur Kulpa, Waldemar Wolski
Ocena efektywności serwisu internetowego – studium przypadku

Przemysław Polak
Standaryzacja stron internetowych organizacji – standard korporacyjny, a indywidualne potrzeby użytkownika

Dorota Jelonek
Uwarunkowania rozwoju e-przedsiębiorczości transgraniczne

Monika Łobaziewicz
Platformy integracyjne oparte na modelu relacji biznesowych

Usługi Cloud Computing w przedsiębiorczości

Wojciech Kapeliński
Kierunki rozwoju chmury obliczeniowej według założeń komisji europejskiej  

Artur Wrzalik, Adam Sokołowski
Zastosowanie Cloud Computingu w procesie doboru personelu

Damian Dziembek
Systemy informatyczne klasy ERP w modelu SaaS wspierające procesy produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Innowacje i przedsiębiorczość

Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Ilona Pawełoszek
Znaczenie zastosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu procesem innowacji

Bogdan Burkot
Model wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego wspierającego działalność innowacyjną w organizacjach IT

Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński
Innowacyjna koncepcja świadczenia usług z wykorzystaniem zintegrowanych rozwiązań informatycznych w obszarze zdrowia

Systemy informacyjne w rozwoju przedsiębiorczości

Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes, Kamal Matouk
Interoperacyjność systemu SCM z podsystemem logistyki

Małgorzata Sobińska
Sourcing usług IT na tle globalizacji i rozwoju technologii informatycznych 

Adrian Krawczyk
System zarządzania relacjami z klientem jako narzędzie wspomagające konsultacje społeczne w środowisku internetowym

Wojciech Idzikowski, Katarzyna Gajek
The Customer Value Managemet And The Social Media. The Example Of Personal Training Services

Piotr Głowicki
Designing dynamic knowledge and skills management systems for the organizations

Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem

Maja Leszczyńska
Dekompozycja procesu utrzymania zintegrowanych systemów informatycznych 

Łukasz Nęcki
Moduł BPR systemu informatycznego firmy SAP w zarządzaniu przedsiębiorstwem o zasięgu europejskim na przykładzie VPK Packaging Group

Jędrzej Wieczorkowski
Elastyczność oprogramowania wspomagającego zarządzanie – próby definicji i pomiaru

Maria Radziejowska, Jadwiga Knotowicz, Kazimiera Milanowska, Paweł Radziejowski, Tatjana Dyba, Borys Grinchenko
Health-Improving Technology of Education’s Process After Recovering From Respiratory Diseases Among Children in Poland and Ukraine 

Janusz Jakóbczak, Grzegorz Ząbkiewicz
Planowanie podstawą procesu zarządzania. Cloud sposobem na optymalizację kosztów