okładka książki
37,80 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Łukasz Skiba, Aleksandra Czarnecka (red.)
Monografia, Wyd. I, 237 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-82-5
Spis treści

Aleksandra Czarnecka, Łukasz Skiba
Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami – wprowadzenie 

ROZDZIAŁ I
METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI


Arnold Pabian
Zrównoważone zarządzanie organizacjami na rynku usług turystycznych 

Anna Bazan-Bulanda
Wykorzystanie MLM jako sposobu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa 

Tomasz Odzimek
Zarządzanie klastrami jako przykład zarządzania organizacjami sieciowymi

Agata Borowska-Pietrzak
Badania ankietowe jako technika pozyskiwania danych w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi

Ilona Penc-Pietrzak
Kompleksowe metody wdrażania strategii

Zdzisław Trzaska
Modelowanie wybranych problemów zarządzania szkołą wyższą 

Natalia Wiszniakowa-Zelinskiy
Procesy innowacyjne w twórczości zawodowej i diagnoza kreatywnego potencjału w zarządzaniu XXI wieku 

Katarzyna Suska
Controlling jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw 

ROZDZIAŁ II
RYZYKO A ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM


Arkadiusz Wawiernia
Współzależność niepewności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

Arkadiusz Wawiernia
Niepewność jako permanentna cecha gospodarowania 

Arkadiusz Wawiernia
Różnorodność form przejawiania się ryzyka gospodarczego 

Andrzej Chluski
Reputacja i wizerunek firmy jako niematerialny zasób podmiotu medycznego 

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


Rafał Prusak
Analiza wybranych strategicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi 

Iwona Markowska-Kabała
Komunikacja jako element kompetencji społecznych w pracy lekarza 

Magdalena Ratalewska
Motywacja – sztuka budowania zespołu w małych i średnich firmach 

Sebastian Skolik
Przemiany w systemach wartości w środowisku nieprofesjonalnych pracowników wiedzy. Studium przypadku polskojęzycznej Wikipedii 

Beata Glinkowska
Internacjonalizacja przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia 

Małgorzata Sierpińska
Stopniowa utrata złudzeń, czyli syndrom wypalenia zawodowego  

Sylwester Kania
Kompetencje emocjonalne w procesie kierowania zespołami sprzedażowymi  

Katarzyna Kukowska
Sieci społeczne w aspekcie przedsiębiorczej osobowości 

Mateusz Lewandowski, Barbara Kożuch, Wioleta J. Karna
Bariery we wdrażaniu systemu rozwoju kompetencji kadr w urzędach gminy 

Maja Skiba
Podział pracy jako wyznacznik kształtowania się struktur społecznych