okładka książki
25,49 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Dariusz Wielgórka (red.)
Monografia, Wyd. I, 145 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-79-5
Spis treści

WSTĘP 

Anna Kurzak
ANALIZA DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH REALIZUJĄCYCH ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA 

Janusz Szymczykiewicz, Dariusz Wielgórka
CHMURA OBLICZENIOWA JAKO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE USŁUG IT DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

Justyna Baryła, Aleksandra Góra, Anna Korombel, Karina Wieczorek
TRANSFORMACJA PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

Katarzyna Klag
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Małgorzata Bokwa
JAKOŚĆ W EDUKACJI 

Patrycja Misztal, Dariusz Wielgórka
ANALIZA PORTFELA NALEŻNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2009-2013 

Paweł Trzepizur, Dariusz Wielgórka
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Maciej Śliwka, Dariusz Wielgórka
ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ WINDYKACYJNĄ BANKU 

Patrycja Kokot-Stępień
KAPITAŁ – KLUCZOWY CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 

Milena Ociesa, Dariusz Wielgórka
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ I ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BANKU 

Tomasz Budzik, Alfreda Zachorowska
WYKORZYSTANIE FACTORINGU W POLSCE I KRAJACH EUROPEJSKICH W LATACH 2007-2013

Karina Wieczorek
ROLA MENEDŻERA W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI 

Jarosław Przybycin
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – KREDYTY KORPORACYJNE 

Rafał Zachorowski
WYBRANE ASPEKTY ZARZADZANIA ROZWOJEM REGIONALNYM 

Monika Ostrowska
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO PARADYGMAT WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM