okładka książki
26,59 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Justyna Łukomska-Szarek, Agnieszka Wójcik-Mazur (red.)
Monografia, Wyd. I, 156 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-80-1
Spis treści

WSTĘP 

Zuzanna Ostraszewska, Alfreda Zachorowska
ANALIZA PROCESU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU X – STUDIUM PRZYPADKU 

Sylwia Mela, Dariusz Wielgórka
ANALIZA POZIOMU I STRUKTURY WYDATKÓW GMINY RADOMSKO W LATACH 2010-2012 

Agnieszka Adamczyk, Dariusz Wielgórka
ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W UJĘCIU STATYCZNYM NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA MIESZKO  

Kinga Gągór, Małgorzata Haryłek, Anna Korombel
IDENTYFIKACJA I ANALIZA RYZYK WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ WYROBÓW SPAWANYCH 

Patrycja Krawczyk
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TRANSPORTOWYM – WYBRANE ASPEKTY PRAKTYCZNE 

Ewelina Smykla
RYZYKO OPERACYJNE W DZIAŁALNOŚCI BANKU 

Sylwia Stachera-Włodarczyk
SPECYFIKA RYZYKA PŁYNNOŚCI I JEGO ROLA W ZARZĄDZANIU BANKIEM 

Waldemar Szczepaniak
WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PROJEKCIE UNIJNYM REALIZOWANYM W UCZELNI PUBLICZNEJ 

Agnieszka Tylec
DWUPOZIOMOWA OCENA EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA – WYBRANE METODY POMIARU 

Aleksandra Włoch, Dariusz Wielgórka
ANALIZA FUNKCJONOWANIA PODATKU DOCHODOWEGO W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Marta Włóka, Justyna Łukomska-Szarek
SPECYFIKA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE MIAST NA PRAWACH POWIATU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYBRANE PROBLEMY 

Adam Brzeszczak, Justyna Imiołczyk, Maciej Sepczuk, Justyna Łukomska-Szarek
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A ZARZĄDZANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – WYBRANE PROBLEMY NA PRZYKŁADZIE MIASTA CZĘSTOCHOWA 

Piotr Padlowski, Justyna Łukomska-Szarek
ANALIZA WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU 

Mariusz Chudzicki
WYKORZYSTANIE LEASINGU W MODELOWANIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Beata Kociołek
MARKETING USŁUG PUBLICZNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PRZYKŁADZIE SAMORZĄDOWEJ KARTY DUŻYCH RODZIN – WYBRANE ASPEKTY