okładka książki
36,58 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Izabela Turek, Sylwia Łęgowik-Świącik (red.)
Monografia, Wyd. I, 227 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-65-8
Spis treści

Wstęp 

Rozdział I
Kosztowe i podatkowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw


Zofia Kluźniak
Zatory płatnicze – skutki w podatku od towarów i usług 

Łukasz Majba, Monika Szelka
Amortyzacja środków trwałych w rachunkowości jednostki gospodarczej 

Agata Owczarek, Anna Paciorek
Koszty podstawowej działalności operacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

Iwona Stasiak, Wioletta Struzik
Koszty jako determinanta procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa 

Marta Bauć, Anna Kowalczyk
Przydatność rachunku kosztów w zarządzaniu bankiem komercyjnym 

Milena Ociesa, Dariusz Wielgórka
Analiza funkcjonowania odroczonego podatku dochodowego 

Agnieszka Nabiałek, Danuta Pluta, Karolina Turek
Rozliczenie podatku oraz zmiany w prawie podatkowym w 2014 roku a indywidualna działalność gospodarcza  

Rozdział II
Rachunkowość i sprawozdawczość jednostek a analiza finansowa


Łukasz Majba
Pojęcie, wycena i zarządzanie środkami trwałymi w rachunkowości jednostki gospodarczej 

Paulina Madeła, Karolina Nowak
Sprawozdanie finansowe jako podstawa podejmowania decyzji dla zróżnicowanych grup odbiorców  

Zofia Skowron
Ujęcie wydatków na nabycie środków trwałych w rachunku przepływów środków pieniężnych na przykładzie liczbowym 

Paulina Madeła, Karolina Nowak
Analiza finansowa jako źródło informacji o rentowności jednostki na podstawie TRW Sp. z o.o. 

Monika Pawelec
Metody analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw 

Agnieszka Przybyła
Międzynarodowe standardy rachunkowości a krajowe standardy rachunkowości w sprawozdawczości finansowej 

Rozdział III
Standardy etyczne w rachunkowości


Anna Muszczak
Etyczny księgowy – czy to się opłaca? 

Paulina Majewska, Joanna Olczyk
Etyka zawodu księgowego 

Rozdział IV
System kontroli zarządczej w przedsiębiorstwach i instytucjach


Katarzyna Stala
Rachunkowość zarządcza oraz controlling w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 

Monika Złoto-Małolepszy
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 

Rozdział V
Praktyczne rozwiązania z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwach i instytucjach


Zdzisława Wołek
Funkcja dowodowa rachunkowości w aspekcie postępowania sądowego 

Paulina Madeła, Karolina Nowak
Regulacje dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Paulina Madeła, Karolina Nowak
Korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania outsourcingu rachunkowości 

Olga Ptak
Procedury księgowe funduszy pomocowych w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Rząśnia 

Eliza Sieja
Kryzys gospodarczo-finansowy w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych i jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

Ewa Sikora
Zatory finansowe i ich wpływ na MŚP w czasie kryzysu 

Klaudia Żurek
Leasing operacyjny a leasing finansowy