okładka książki
38,45 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Jolanta Chluska, Jolanta Rubik (red.)
Monografia, Wyd. I, 232 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-73-3
Spis treści

Wstęp 

CZĘŚĆ I
UWARUNKOWANIA WSPÓŁCZESNEGO RACHUNKU KOSZTÓW


Beata Gostomczyk
Wdrażanie rachunku kosztów działań sterowanego czasem 

Beata Gostomczyk
Rola równań czasowych w procesie wdrażania TD-ABC 

Sylwia Kobza
Rachunek kosztów działań a zintegrowane zarządzanie 

Monika Łada
Nowe trendy w rachunku kosztów  

Jarosław Mielcarek
Dyskontowa analiza wrażliwości cenowej NPV i IRR w rachunku kosztów cyklu życia produktu  

Edward Nowak
Ryzyko kosztów działalności przedsiębiorstwa 

CZĘŚĆ II
RACHUNEK KOSZTÓW JAKO INSTRUMENT RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU


Dawid Garstecki
Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w procesie szacowania wartości opcji rzeczywistych 

Katarzyna Michałowska
Wpływ kosztów jakości na rentowność przedsiębiorstw produkcyjnych 

Olena Grebeshkova, Olena Kyzenko
Enterprise strategic controlling: challenges, application tools and practice in Ukraine 

Oleksii Grebeshkov
Role of IT-Technologies in development of an enterprise 

Katarzyna Stala
Nowoczesny system zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie - controlling kosztów 

Anna Stronczek, Joanna Sawicka
Beyond Budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej 

Aleksandra Sulik-Górecka
Analiza rentowności klientów z wykorzystaniem rachunku kosztów działań jako narzędzia controllingu strategicznego 

CZĘŚĆ III
OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDZANIA KOSZTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH


Andrzej Barczyński
Koszty i korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych - wymiar ekonomiczny i społeczny 

Renata Biadacz
Korzyści przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe w aspekcie potrzeb informacyjnych małych przedsiębiorstw 

Małgorzata Kuraś
Zarządzanie wiedzą jako narzędzie optymalizacji kosztów w procesie rozwoju nowego produktu  

Izabela Maciejewska
Optymalizacja zarządzania kosztami usług badania sprawozdań finansowych w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych 

Ewa Maćkowiak
Optymalizacja kosztów w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa 

Paweł Pawlak
Możliwości optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa w świetle założeń oraz zasad koncepcji Beyond Budgeting 

Luiza Piersiala
Ulgi inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych jako czynnik redukcji kosztów przedsiębiorstwa 

Marzena Remlein
Wycena i rozliczanie wartości firmy jako instrument zarządzania wynikami grupy kapitałowej 

Jolanta Rubik
Wpływ tradycyjnych i alternatywnych form zatrudnienia na koszty pracy 

Joanna Szlęzak-Matusewicz
Korekta kosztów uzyskania przychodów a brak płatności – praktyczne zastosowanie i możliwości optymalizacji