okładka książki
37,10 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Jolanta Chluska, Sylwia Kowalska (red.)
Monografia, Wyd. I, 244 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-74-0
Spis treści

Wstęp 

CZĘŚĆ I
BRANŻOWE I INŻYNIERSKIE RACHUNKI KOSZTÓW


Wiesław Janik, Karolina Gałązka
Kosztochłonność w elektroenergetyce na przykładzie elektrowni zawodowych i elektrociepłowni 

Marek Kęsy
Kalkulacja kosztu wytworzenia w ujęciu analizy technicznej procesu produkcji 

Karolina Rybicka
Amortyzacja bilansowa i podatkowa w wybranym przedsiębiorstwie usługowym 

Sławomir Sojak, Dorota Wypij
Rachunek kosztów kolei na przykładzie stacji kolejowej Toruń Miasto 

Izabela Turek
Zarządzanie kosztami w obszarze kosztów zarządu i kosztów sprzedaży na przykładzie spółek giełdowych branży cukierniczej 

Elżbieta Wysłocka, Magdalena Kuźniak
Zarządzanie kosztami odlewni w warunkach ryzyka wzrostu cen surowców i energii 

CZĘŚĆ II
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W OBSZARZE LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA


Halina Buk, Gracjan Chrobak
Koncepcja i użyteczność rachunku kosztów standardowych w wycenie zapasów produktów 

Katarzyna Kalinowska, Justyna Dobroszek,
Systemy rachunku kosztów w działalności logistycznej i zarządzaniu łańcuchem dostaw 

Sylwia Łęgowik-Świącik, Marcin Stępień
Parametry przepływu wartości w procesach zarządzania zapasami 

Bartłomiej Nita
Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w relacjach z dostawcami 

Anna Surowiec
Open Book Accounting w zarządzaniu kosztami łańcucha dostaw 

Grzegorz Zimon
Metody zarządzania zapasami a koszty w przedsiębiorstwie działającym w ramach grupy zakupowej 

CZĘŚĆ III
ZARZĄDZANIE KOSZTAMI W WYBRANYCH PODMIOTACH


Małgorzata Białas
Pomiar efektywności kosztowej w bankach działających w Polsce 

Jolanta Chluska
Koszty w polityce rachunkowości jednostki budżetowej 

Jolanta Chluska, Waldemar Szczepaniak
Koszty kształcenia w szkołach wyższych w Polsce 

Sylwia Kowalska
Analiza kosztów wynagrodzeń nauczycieli – studium przypadku 

CZĘŚĆ IV
WYKORZYSTANIE INFORMACJI KOSZTOWEJ W ZARZĄDZANIU FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA


Justyna Dyduch
Wykorzystanie informacji o kosztach ochrony środowiska w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa 

Monika Kapler
Źródła finansowania innowacyjnej działalności małych i średnich przedsiębiorstw 

Patrycja Kokot-Stępień, Alfreda Zachorowska
Kwalifikowalność kosztów w procesie budżetowania projektu europejskiego 

Marcin Stępień
Elementy zarządzania kosztami w polityce podatkowej przedsiębiorstwa 

Tatiana Verezubova
Ocena ryzyka w zarządzaniu finansami firm ubezpieczeniowych 

Piotr Zasępa
Wpływ obniżki stopy procentowej na koszt pozyskania kapitału za pomocą obligacji emitowanych przez GPW SA w latach 2012-2013