okładka książki
31,40 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Robert Kucęba, Edyta Kulej-Dudek, Paula Pypłacz, Klaudia Smoląg (red.)
Monografia, Wyd. I, 198 s., 2014 r.
ISBN
978-83-63500-69-6
Spis treści

Przedmowa 

Część 1
DETERMINANTY ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI


Izabela Bednarska-Wnuk
Postawy pracowników jako determinanta rozwoju organizacji 

Beata Sadowska
Kontrola zarządcza jako element współczesnego zarządzania organizacją 

Anna Lubrańska
Klimat organizacyjny jako wyznacznik polityki szkoleniowej 

Piotr Kinas
Charakterystyka działań animatora we współczesnych organizacjach klastrowych 

Część 2
PERSPEKTYWY I KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW


Ilona Penc-Pietrzak
Strategia konkurowania przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji i hiperkonkurencji 

Anna Ludwiczak
Podejście procesowe a skuteczność usług w administracji publicznej 

Mateusz Bajor
Wpływ Odnawialnych Źródeł Energii na sieć elektroenergetyczną 

Część 3
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE


Żaneta Nejman, Aleksandra Kawecka-Endler
Motywacja – analiza przypadku w wybranym przedsiębiorstwie 

Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek, Seweryn Spałek
Czynniki demotywujące ekspertów do udziału w badaniach ankietowych 

Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
Tworzenie warunków sprzyjających realizacji permanentnego peer coachingu w organizacji poprzez kodeks etyczny (na podstawie badań empirycznych) 

Joanna Lubimow
Projektowanie i opis kierowniczego stanowiska pracy jako proces usprawniający funkcjonowanie przedsiębiorstwa (organizacji) 

Część 4
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE A FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ ORGANIZACJI


Marta Pawłowska, Izabela Kudelska, Agnieszka Chleboś
Rola technologii informacyjnej w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi 

Joanna Mądra
Transfer technologii w przedsiębiorstwach z sektora MSP 

Magdalena Rzemieniak
Wpływ technologii na rozwój komunikacji marketingowej 

Agnieszka Chleboś, Adam Radecki, Marta Pawłowska
Analiza narzędzi informatycznych wspomagających tworzenie biznesplanu 

Piotr Kotlarz
Sztuczna inteligencja w zarządzaniu projektami na potrzeby B+R