okładka książki
Nowość!
24,27 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba (red.)
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 136 s., 2020 r.
ISBN
978-83-7193-747-7
Spis treści

Wstęp 

Rozdział 1
Agata Przewoźna-Krzemińska
ASPEKTY NOWOCZESNEGO NABORU I DOBORU PRACOWNIKÓW DO ORGANIZACJI 

Wprowadzenie 
1.1. Rekrutacja (nabór) 
1.2. Selekcja (dobór) 
Podsumowanie 
Sprawdź się 

Rozdział 2
Maja Skiba
ADAPTACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI – WYBRANE ZAGADNIENIA 

Wprowadzenie 
2.1. Adaptacja zawodowa – istota i cele 
2.2. Rodzaje, fazy i narzędzia adaptacji zawodowej w organizacji 
2.3. Trudności występujące w procesie adaptacji zawodowej 
Podsumowanie 
Sprawdź się 

Rozdział 3
Anna Albrychiewicz-Słocińska
PRZESŁANKI ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIAMI 

Wprowadzenie 
3.1. Wynagrodzenia – węzłowe kwestie terminologiczne 
3.2. Determinanty strategii wynagradzania w przedsiębiorstwach 
3.3. Modele płac stosowane w przedsiębiorstwach 
3.4. Tendencje zmian w zakresie systemów wynagradzania
Podsumowanie 
Sprawdź się 

Rozdział 4
Agnieszka Kwiatek
ŹRÓDŁA ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH – WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI

Wprowadzenie 
4.1. Cel nauki o zachowaniach w organizacji 
4.2. Jednostkowe podstawy zachowań 
4.3. Grupowe podstawy zachowań 
Podsumowanie 
Sprawdź się 

Rozdział 5
Małgorzata Randak-Jezierska
ASERTYWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ JAKO CECHY DOBREGO MENEDŻERA –
PSYCHOLOGIA W NAUKACH O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI 

Wprowadzenie 
5.1. Asertywność 
5.2. Umiejętność porozumiewania się 
Podsumowanie 
Sprawdź się 

Rozdział 6
Anna Bazan-Bulanda
PRZEDSIĘBIORSTWO I PRZEDSIĘBIORCY – UJĘCIE PRAWNE 

Wprowadzenie 
6.1. Przedsiębiorstwo 
6.2. Przedsiębiorca 
6.3. Firma 
6.4. Działalność gospodarcza i zawodowa 
Podsumowanie 
Sprawdź się 

Rozdział 7
Anna Bazan-Bulanda
UMOWA UBEZPIECZENIA 

Wprowadzenie 
7.1. Umowa ubezpieczenia – pojęcie 
7.2. Rodzaje ubezpieczeń i elementy umowy ubezpieczenia 
7.3. Ogólne warunki umowy i wzorce umowy 
7.4. Prawa i obowiązki stron
Podsumowanie 
Sprawdź się 

Rozdział 8 
Tomasz Odzimek
POJĘCIE PODATKU I JEGO FUNKCJE W SYSTEMIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM PAŃSTWA 

Wprowadzenie 
8.1. Dlaczego i po co podatki? 
8.2. Pojęcie podatku 
8.3. Konstrukcja podatku 
8.4. Funkcje podatków jako elementy systemu społeczno-gospodarczego 
Podsumowanie 
Sprawdź się 

Rozdział 9
Tomasz Odzimek
KLASYFIKACJA PODATKÓW I WPŁYW NA ROZWÓJ ORGANIZACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Wprowadzenie 
9.1. Klasyfikacja podatków w Polsce 
9.2. Istota najważniejszych podatków: VAT, CIT, PIT 
9.3. Wpływ podatków na rozwój organizacji i przedsiębiorczości 
Podsumowanie 
Sprawdź się 

Wykaz skrótów 

Literatura 

Akty prawne 

Orzecznictwo 

Spis tabel 

Spis rysunków