okładka książki
Nowość!
27,49 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Elżbieta Wysłocka
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 164 s., 2020 r.
ISBN
978-83-7193-750-7
Spis treści

WSTĘP 

Rozdział 1
CO TO JEST MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO? 

1.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw
1.2. Cechy charakterystyczne MSP 
1.3. Podstawowe problemy zarządzania finansami małego przedsiębiorstwa 
1.4. Potrzeby informacyjne MSP 

Rozdział 2
WYBÓR WŁAŚCIWEJ FORMY PRAWNEJ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

2.1. Działalność gospodarcza w różnych aktach prawnych 
2.2. Wybór formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej 

Rozdział 3
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 


Rozdział 4
POLSKI SYSTEMEM PODATKOWY 


Rozdział 5
WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA DOCHODU 

5.1. Forma prawna a forma opodatkowania 
5.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zasady ogólne 
5.3. Zryczałtowany podatek dochodowy 
5.3.1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 
5.3.2. Karta podatkowa 

Rozdział 6
OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY WOBEC ZUS 

6.1. Ubezpieczenie społeczne 
6.2. Ubezpieczenie zdrowotne 
6.3. Fundusz Pracy 

Rozdział 7
POJĘCIE I ZNACZENIE DOKUMENTACJI 

7.1. Dowód księgowy 
7.2. Obieg dowodów księgowych 

Rozdział 8
SPOSÓB PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 

8.1. Podstawowe zasady prowadzenia księgi 
8.2. Zasady dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 
8.3. Zasady zamknięcia roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz prowadzenia spisu z natury 

Rozdział 9
EWIDENCJA PRZYCHODÓW W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 


Rozdział 10
EWIDENCJA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 

10.1. Za-sady ewidencji kosztów uzyskania przychodów 
10.2. Różnice kursowe w podatkowej księdze 
10.3. Ewidencja kosztów podróży służbowej 
10.4. Ewidencja kosztów eksploatacji samochodów w małej firmie 
10.5. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja  

Rozdział 11
EWIDENCJA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 

11.1. Cechy i stawki podatku VAT 138 11.2. Metody rozliczania VAT przez małych podatników 
11.3. Obowiązki ewidencyjne w zakresie podatku VAT 
11.4. Faktura i zasady wystawiania dokumentów potwierdzających operacje gospodarcze 

Rozdział 12
EWIDENCJE KADROWE W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE 

12.1. Obowiązki dokumentacyjne pracodawców – dokumentacja osobowa 
12.2. Obowiązki dokumentacyjne pracodawców – ewidencje płacowe 

Rozdział 13
LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

LITERATURA