okładka książki
Nowość!
31,13 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Felicjan Bylok
Monografia, Wyd. I, 187 s., 2020 r.
ISBN
978-83-7193-751-4
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Kapitał społeczny – ujęcie teoretyczne i dotychczasowe badania

1.1. Kontekst definicyjny kapitału społecznego
1.2. Typologie kapitału społecznego 
1.3. Poziomy analizy kapitału społecznego
1.4. Krytyka koncepcji kapitału społecznego

Rozdział 2
Organizacyjny kapitał społeczny w przedsiębiorstwach

2.1. Koncepcje organizacyjnego kapitału społecznego
2.2. Wymiary organizacyjnego kapitału społecznego
2.3. Składniki organizacyjnego kapitału społecznego
2.4. Kapitał społeczny a zarządzanie zasobami ludzkimi
2.5. Kapitał społeczny a strategie personalne
2.6. Korzyści związane z organizacyjnym kapitałem społecznym
2.7. Negatywne skutki kapitału społecznego w organizacji

Rozdział 3
Zaufanie organizacyjne w przedsiębiorstwach

3.1. Zaufanie – kontekst definicyjny
3.2. Koncepcje zaufania organizacyjnego i jego badania
3.3. Funkcje zaufania organizacyjnego
3.4. Czynniki i wymiary zaufania organizacyjnego
3.5. Korzyści związane z zaufaniem organizacyjnym
3.6. Budowa zaufania organizacyjnego
3.7. Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie

Rozdział 4
Sieci społeczne w przedsiębiorstwach

4.1. Istota sieci społecznych
4.2. Wymiary sieci społecznych
4.3. Właściwości sieci społecznych
4.4. Rodzaje sieci społecznych w organizacji
4.5. Zintegrowany system sieci społecznych w przedsiębiorstwach
4.6. Korzyści z funkcjonowania sieci społecznych w przedsiębiorstwach

Rozdział 5
Organizacyjny kapitał społeczny w przedsiębiorstwach w świetle badań własnych

5.1. Założenia badawcze i opis próby badawczej
5.2. Zasoby kapitału społecznego w przedsiębiorstwach
5.3. Wewnątrzgrupowy i międzygrupowy kapitał społeczny a procesy organizacyjne
5.4. Wzajemne powiązania między cechami kierowników i pracowników
5.5. Zaufanie organizacyjne w przedsiębiorstwach
5.6. Sieci społeczne w przedsiębiorstwach

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków