okładka książki
Nowość!
29,67 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Katarzyna Rozpondek
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, kolor, 120 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-763-7
ISBN
978-83-7193-762-0
Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty i ewolucja koncepcji inteligentnego miasta 

1.1. Smart city – zarys koncepcji miasta inteligentnego
1.2. Wymiary miejskiej inteligencji
1.3. Modele ewolucji inteligentnych miast
1.4. Nowe technologie i trendy w rozwoju smart city
1.4.1. Big data
1.4.2. Open data
1.4.3. Technologia mobilna piątej generacji
1.4.4. Internet rzeczy
1.4.5. Informacja przestrzenna i technologie geoinformacyjne

Rozdział 2
Ekosystem inteligentnego miasta

2.1. Ekosystem w naukach o zarządzaniu
2.2. Istota przedsiębiorczości i innowacji
2.3. Symbioza współpracy interesariuszy miasta

Rozdział 3
Przedsiębiorczość i innowacje w inteligentnym mieście

3.1. Nowoczesne miasto jako przestrzeń rozwoju przedsiębiorczości
3.2. Rola startupów w tworzeniu inteligentnego miasta
3.3. Udział miast w promowaniu przedsiębiorczości społecznej
3.4. Wybrane metody i narzędzia kreowania innowacji
3.5. Innowacje społeczne, czyli obywatelska reakcja na problemy

Rozdział 4
Rozwój innowacji i nowych możliwości biznesowych w miastach 

4.1. Pomiar rozwoju ekosystemu inteligentnych miast
4.2. Przykłady nowatorskich rozwiązań
4.3. Główne wyzwania stojące przed inteligentnymi miastami
4.3.1. Bezpieczeństwo
4.3.2. Dane i prywatność
4.3.3. Zrównoważony rozwój 
4.3.4. Wykluczenie cyfrowe

Podsumowanie

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel