okładka książki
Nowość!
26,44 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Tomasz Odzimek
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 115 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-801-6
ISBN
978-83-7193-800-9
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Teoria podatku – zagadnienia ogólne

Wprowadzenie
1.1. Pojęcie podatku
1.2. Konstrukcja podatku i funkcje podatków
1.3. Klasyfikacja podatków w polskim systemie podatkowym 
1.4. Obowiązek podatkowy i jego powstanie

Rozdział 2. System podatkowy i administracja podatkowa w Polsce
Wprowadzenie
2.1. Organy administracji podatkowej i ich kompetencje wobec podatnika
2.2. Struktura administracji podatkowej i funkcja kontrolna
2.3. Zasady postępowania podatkowego
2.4. Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej

Rozdział 3. Istota najczęściej występujących podatków: PIT, CIT, VAT
Wprowadzenie
3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT (Personal Income Tax)
3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT (Corporate Income Tax)
3.3. Podatek obrotowy od towarów i usług – VAT (Value Added Tax) 78

Rozdział 4. Rola i wpływ podatków na rozwój przedsiębiorstwa 85 Wprowadzenie
4.1. Rola podatków w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
4.2. Podatki dochodowe PIT i CIT w działalności przedsiębiorstwa – praktyczny wymiar
4.3. Podwójne opodatkowanie w przedsiębiorstwie: CIT i PIT
4.4. Działalność przedsiębiorstwa w ramach podatku obrotowego VAT
 4.5. Uzyskiwanie dochodów w kraju i za granicą

Literatura
 
Spis tabel

Spis rysunków