okładka książki
Nowość!
15,87 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Tomasz Odzimek
E-book, Wyd. I, 115 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-801-6
Spis treści
Wstęp Rozdział 1. Teoria podatku – zagadnienia ogólne Wprowadzenie 1.1. Pojęcie podatku 1.2. Konstrukcja podatku i funkcje podatków 1.3. Klasyfikacja podatków w polskim systemie podatkowym 1.4. Obowiązek podatkowy i jego powstanie Rozdział 2. System podatkowy i administracja podatkowa w Polsce Wprowadzenie 2.1. Organy administracji podatkowej i ich kompetencje wobec podatnika 2.2. Struktura administracji podatkowej i funkcja kontrolna 2.3. Zasady postępowania podatkowego 2.4. Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej Rozdział 3. Istota najczęściej występujących podatków: PIT, CIT, VAT Wprowadzenie 3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT (Personal Income Tax) 3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT (Corporate Income Tax) 3.3. Podatek obrotowy od towarów i usług – VAT (Value Added Tax) 78 Rozdział 4. Rola i wpływ podatków na rozwój przedsiębiorstwa 85 Wprowadzenie 4.1. Rola podatków w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 4.2. Podatki dochodowe PIT i CIT w działalności przedsiębiorstwa – praktyczny wymiar 4.3. Podwójne opodatkowanie w przedsiębiorstwie: CIT i PIT 4.4. Działalność przedsiębiorstwa w ramach podatku obrotowego VAT 4.5. Uzyskiwanie dochodów w kraju i za granicą Literatura Spis tabel Spis rysunków