okładka książki
Nowość!
13,27 zł
Dział: Mechanika, Budowa i Eksploatacja Maszyn
Autor
Daniel Zbroński
E-book, Wyd. I, 100 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-805-4
Spis treści

Przedmowa

1. Przewodzenie ciepła w przegrodach płaskiej i cylindrycznej 

1.1. Istota procesu przewodzenia ciepła 
1.2. Prawo Fouriera 
1.3. Współczynnik przewodzenia ciepła 
1.3.1. Definicja, wzór i jednostka
1.3.2. Przykładowe wartości dla ciał stałych, cieczy i gazów
1.4. Charakterystyczne przypadki przewodzenia ciepła 
1.4.1. Przegroda płaska jednowarstwowa 
1.4.2. Przegroda płaska wielowarstwowa 
1.4.3. Przegroda cylindryczna 
1.5. Przykładowe rozwiązania zadań
1.6. Zadania do rozwiązania

2. Wnikanie ciepła podczas konwekcji swobodnej płynu
2.1. Istota procesu wnikania ciepła 
2.2. Prawo Newtona 
2.3. Współczynnik wnikania ciepła przy konwekcji swobodnej 
2.3.1. Definicja, wzór i jednostka
2.3.2. Przykładowe wartości dla gazów i cieczy 
2.4. Wybrane liczby kryterialne wykorzystywane przy konwekcji swobodnej 
2.5. Charakterystyczne przypadki konwekcji swobodnej
2.5.1. Konwekcja swobodna w przestrzeni nieograniczonej
2.5.2. Konwekcja swobodna w przestrzeni ograniczonej
2.6. Metodyka rozwiązywania zadań z wnikania ciepła przy konwekcji swobodnej 
2.7. Przykładowe rozwiązania zadań 
2.8. Zadania do rozwiązania

3. Wnikanie ciepła podczas konwekcji wymuszonej płynu
3.1. Istota procesu wnikania ciepła 
3.2. Prawo Newtona
3.3. Współczynnik wnikania ciepła przy konwekcji wymuszonej
3.3.1. Definicja, wzór i jednostka
3.3.2. Przykładowe wartości dla gazów i cieczy
3.4. Wybrane liczby kryterialne wykorzystywane przy konwekcji wymuszonej 
3.5. Charakterystyczne przypadki konwekcji wymuszonej 
3.5.1. Konwekcja wymuszona przy przepływie przez kanał 
3.5.2. Konwekcja wymuszona przy opływie płyty
3.5.3. Konwekcja wymuszona przy opływie walca
3.5.4. Konwekcja wymuszona przy opływie pęku rur
3.6. Metodyka rozwiązywania zadań z wnikania ciepła przy konwekcji wymuszonej 
3.7. Przykładowe rozwiązania zadań
3.8. Zadania do rozwiązania

4. Przenikanie ciepła przez przegrody płaską i cylindryczną
4.1. Istota procesu przenikania ciepła
4.2. Prawo Pecleta
4.3. Definicja, wzór i jednostka współczynnika przenikania ciepła 
4.4. Charakterystyczne przypadki przenikania ciepła
4.4.1. Przegroda płaska jednowarstwowa
4.4.2. Przegroda płaska wielowarstwowa
4.4.3. Przegroda cylindryczna jednowarstwowa
4.4.4. Przegroda cylindryczna wielowarstwowa
4.5. Przykładowe rozwiązania zadań 
4.6. Zadania do rozwiązania 

5. Promieniowanie między dwoma układami powierzchni w przestrzeni 
5.1. Istota procesu promieniowania
5.2. Podstawowe pojęcia dotyczące promieniowania
5.3. Prawo Stefana-Boltzmanna
5.4. Charakterystyczne przypadki przekazywania ciepła przez promieniowanie
5.4.1. Dwie równoległe powierzchnie płaskie 
5.4.2. Dwie współśrodkowe powierzchnie (układ Christiansena)
5.4.3. Różne układy dwóch powierzchni w przestrzeni
5.5. Przykładowe rozwiązania zadań 
5.6. Zadania do rozwiązania 

6. Przekazywanie ciepła w wymienniku współprądowym i przeciwprądowym
6.1. Pojęcie i rodzaje wymienników ciepła 
6.2. Podstawowe równania dotyczące obliczania wymienników ciepła
6.2.1. Bilans energii wymiennika 
6.2.2. Strumień ciepła przekazywany w wymienniku 
6.2.3. Efektywność wymiennika 
6.3. Przekazywanie ciepła w wybranych wymiennikach ciepła 
6.3.1. Wymiennik ciepła współprądowy
6.3.2. Wymiennik ciepła przeciwprądowy 
6.4. Przykładowe rozwiązania zadań 
6.5. Zadania do rozwiązania

Literatura