okładka książki
Nowość!
15,15 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Piotr Tomski, Katarzyna Olejniczak-Szuster (red.)
E-book, Wyd. I, 141 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-810-8
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Katarzyna Czaińska, Grzegorz Kawecki
Kapitał relacyjny jako czynnik przetrwania przedsiębiorstwa w czasie kryzysu

Rozdział 2
Anna Czarny
Wpływ sytuacji kryzysowych na stabilność finansową przedsiębiorstw wybranych sekcji PKD

Rozdział 3
Iwona Franczak
Wpływ tarczy antykryzysowej na ewidencję księgową biur rachunkowych w Polsce

Rozdział 4
Justyna Juchniewicz
Sukcesja w przedsiębiorstwie rodzinnym jako element strategii jego rozwoju

Rozdział 5
Katarzyna Łukasik
Wpływ social CRM na budowanie marki przedsiębiorstwa

Rozdział 6
Michał Malinowski Zastosowanie grafów i sieci w systemach rekomendacji

Rozdział 7
Katarzyna Sukiennik
Nowoczesne aspekty zarządzania obsługą klienta w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej

Rozdział 8
Rafał Tyszkiewicz Zastosowanie czterobrygadowej organizacji pracy w produkcyjnym przedsiębiorstwie rodzinnym

Rozdział 9
Aneta Waszkiewicz
Wyzwania organizacyjne związane z pracą zdalną na przykładzie polskiej firmy rodzinnej Kaczmarski Group

Rozdział 10
Artur Zygiert
Koncepcja implikowanego narzędzia aktualnej luki strategicznej w aspekcie turbulentnych zmian w środowisku przedsiębiorstwa

Zakończenie