okładka książki
21,89 zł
Dział: Matematyka
Autor
Jolanta Pozorska, Izabela Zamorska
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 104 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-853-5
ISBN
978-83-7193-852-8
Spis treści

1. Zbiory i ich własności
1.1. Zbiór
1.2. Działania na zbiorach 
1.3. Zasada włączeń i wyłączeń 
1.4. Zasada szufladkowa Dirichleta 
1.5. Zadania
1.6. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
1.7. Literatura

2. Indukcja matematyczna
2.1. Zasada indukcji matematycznej 
2.2. Zadania
2.3. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
2.4. Literatura

3. Rekurencja
3.1. Wzory rekurencyjne
3.2. Ciąg Fibonacciego
3.3. Zadania
3.4. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
3.5. Literatura

4. Elementy kombinatoryki
4.1. Reguła mnożenia
4.2. Reguła dodawania
4.3. Zasada włączeń i wyłączeń
4.4. Schematy wyboru
4.5. Zadania różne
4.6. Zadania
4.7. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
4.8. Literatura

5. Elementy teorii liczb
5.1. Funkcje całkowitoliczbowe
5.2. Cechy podzielności 
5.3. NWD, NWW
5.4. Liczby pierwsze i inne
5.5. Zadania różne 
5.6. Zadania
5.7. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
5.8. Literatura 

6. Relacje 
6.1. Własności relacji
6.2. Zadania 
6.3. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
6.4. Literatura

7. Arytmetyka modularna
7.1. Własności kongruencji
7.2. Działania na relacji przystawania modulo
7.3. Klasy abstrakcji
7.4. Chińskie twierdzenie o resztach
7.5. Zadania różne
7.6. Zadania
7.7. Wskazówki i odpowiedzi do zadań
7.8. Literatura