okładka książki
Nowość!
39,73 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Damian Dziembek (red.)
Monografia, Wyd. I, 267 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-858-0
ISBN
978-83-7193-857-3
Spis treści

Wstęp 

CZĘŚĆ I
KSZTAŁTOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMPETENCJI
CYFROWYCH WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
W WARUNKACH E-GOSPODARKI


Rozdział 1 ICT w kreowaniu przedsiębiorczości w dobie cyfryzacji
Aleksandra Ptak

Rozdział 2 Kreowanie kompetencji cyfrowych społeczeństwa
w konsumpcji usług nowoczesnego e-biznesu

Beata Butryn, Krzysztof Hauke 

Rozdział 3 Otoczenie jako źródło wiedzy w kreowaniu przedsiębiorczości
Tomasz Lis 

Rozdział 4 Wybrane zagadnienia rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce cyfrowej w dobie pandemii
Ilona Pawełoszek, Jędrzej Wieczorkowski 

CZĘŚĆ II
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WE WSPOMAGANIU
ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM


Rozdział 5 Strategiczne znaczenie digitalizacji i systemów sztucznej inteligencji
w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstw przemysłu 4.0

Robert Sałek 

Rozdział 6 Zastosowanie narzędzi ICT w doborze personelu w ramach
zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi

Artur Wrzalik

Rozdział 7 Informatyczne systemy finansowo-księgowe wspomagające
zarządzanie współczesną organizacją

Dariusz Dudek 

Rozdział 8 Wybrane aspekty zastosowania technologii GIS
w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Cezary Stępniak 

Rozdział 9 Algorytmy inspirowane biologicznie w zarządzaniu
współczesną organizacją biznesową

Leszek Ziora 

CZĘŚĆ III
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ


Rozdział 10 Technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą w podmiotach leczniczych
Andrzej Chluski

Rozdział 11 Zastosowanie ontologii w tworzeniu systemów zarządzania
wiedzą prawniczą

Iwona Chomiak-Orsa, Andrzej Greńczuk

Rozdział 12 Cyfrowe narzędzie współpracy w sieci Ecolabnet jako element systemu
zarządzania i transferu wiedzy o usługach ekoinnowacyjnych

Robert Kucęba, Waldemar Jędrzejczyk, Edyta Kulej-Dudek
Grzegorz Chmielarz, Dariusz Dudek 

Rozdział 13 Wybrane determinanty budowania kapitału relacyjnego
w komercyjnych nieruchomościach biurowych

Dorota Jelonek, Katarzyna Szkop 

CZĘŚĆ IV
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I WYZWANIA W ZAKRESIE
ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII IT W PRZEDSIĘBIORSTWACH


Rozdział 14 Integracja systemów informacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych
w łańcuchach dostaw w dobie transformacji cyfrowej

Aleksandra Grabińska 

Rozdział 15 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
z sektora MŚP

Damian Dziembek, Paula Bajdor

Rozdział 16 Szacowanie lokalnej emisji zanieczyszczeń transportowych
z wykorzystaniem Systemów Zarządzania Flotą

Mariusz Nürnberg, Karolina Nadolska 

Rozdział 17 Identyfikacja problemów podczas wdrażania
kastomizowanych systemów informatycznych

Angelika Kolenda 

Rozdział 18 Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych
w świetle badań OWASP

Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Monika Krysiak 

Rozdział 19 Wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo
zasobów informacyjnych organizacji gospodarczych

Paweł Kobis