okładka książki
35,85 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Izabela Krawczyk-Sokołowska (red.)
Monografia, Wyd. I, 210 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-862-7
ISBN
978-83-7193-861-0
Spis treści

Wstęp

Część I Wybrane problemy zarządzania organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju


Rozdział 1
Izabela Krawczyk-Sokołowska
Kultura innowacji w kontekście zrównoważonego rozwoju

Rozdział 2
Dariusz Dudek
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na realizację celów zrównoważonego rozwoju 

Rozdział 3
Małgorzata Łęgowik-Małolepsza
Ocena obszarów organizacyjnych zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście implementacji zrównoważonego rozwoju

Rozdział 4
Ewa Popławska
Zrównoważone zarządzanie w podmiotach leczniczych – wymiar ekologiczny 

Rozdział 5
Roman Garbiec
Zasiłek macierzyński w zrównoważonym ubezpieczeniu społecznym w Polsce 

Część II Wybrane aspekty zarządzania finansami

Rozdział 6
Agnieszka Wójcik-Czerniawska
Finance Technology a Future or a Threat of the Traditional Financial Market 

Rozdział 7
Katarzyna Szymczyk
Effect of SFDR on Improving and Aligning the ESG Investing

Rozdział 8
Łukasz Dwojak, Janusz Cichy
Wpływ regulacji PSD 2 na zmiany w ofercie produktowej banków dla wybranych segmentów klientów 

Rozdział 9
Lidia Włodarska-Zoła
Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację sektora bankowego w Polsce

Rozdział 10
Sylwia Stachera-Włodarczyk
Cyfryzacja usług bankowych w dobie pandemii COVID-19

Część III Wybrane problemy zarządzania w dobie pandemii COVID-19

Rozdział 11
Robert Orpych
Regionalna polityka gospodarcza w czasie pandemii COVID-19

Rozdział 12
Rafał Kucharczyk
Lean oraz Przemysł 4.0 wobec COVID-19. Możliwości, obiekcje oraz konsekwencje z uwzględnieniem sytuacji w Polsce i na świecie

Rozdział 13
Rafał Bielawski
Controlling a Rewolucja 4.0 – wybrane aspekty

Rozdział 14
Joseph Ohimor
Understanding Competency Models of Innovation-minded SME Managers. Theoretical and Practical Perspectives

Rozdział 15
Maria Mazur
Wielokulturowość jako czynnik kultury organizacyjnej uczelni w warunkach rozprzestrzeniania się COVID-19 

Rozdział 16
Maria Jasińska
Zasady prawa cywilnego a rozprawa zdalna – ułatwienia czy utrudnienia w prowadzeniu procesu i wydawaniu wyroku

Rozdział 17
Katarzyna Łyp
Analiza poziomu realizacji zapotrzebowania społecznego na świadczenia zdrowotne. Żylaki kończyn dolnych 

Zakończenie

Completion

Spis tabel

Spis rysunków