okładka książki
Nowość!
79,32 zł
Dział: Elektrotechnika
Autor
Anna Gawlak (red.)
Monografia, Wyd. I, kolor, 194 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-875-7
ISBN
978-83-7193-874-0
Spis treści

PRZEDMOWA

1. KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY
1.1. Wprowadzenie
1.2. Wytwarzanie energii elektrycznej
1.3. Struktura produkcji energii elektrycznej w małych instalacjach
1.4. Sieć przesyłowa
1.5. Sieci dystrybucyjne
1.6. Kierunki innowacji w obszarze dystrybucji
1.7. Straty energii w sieciach dystrybucyjnych 
Literatura

2. PODSTAWY WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wady i zalety odnawialnych źródeł energii
2.3. Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE
2.4. Konwersja energii wiatrowej na energię elektryczną
2.5. Konwersja energii wodnej na energię elektryczną
2.6. Konwersja energii słonecznej na energię elektryczną
2.7. System PV typu off-grid i on-grid
Literatura

3. ENERGETYKA WIATROWA
3.1. Wprowadzenie
3.2. Rys historyczny rozwoju energetyki wiatrowej
3.2.1. Wytwarzanie energii mechanicznej
3.2.2. Wytwarzanie energii elektrycznej
3.3. Podstawy konwersji energii wiatru
3.4. Klasyfikacja i budowa turbin wiatrowych
3.4.1. Turbiny wiatrowe typu HAWT
3.4.2. Turbiny wiatrowe typu VAWT
3.5. Aktualny stan rozwoju energetyki wiatrowej
3.5.1. Energetyka wiatrowa na świecie
3.5.2. Energetyka wiatrowa w Europie
3.5.3. Energetyka wiatrowa w Polsce
Podsumowanie
Literatura

4. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
4.1. Wprowadzenie
4.2. Promieniowanie słoneczne
4.3. Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych w Polsce
4.4. Panele fotowoltaiczne
4.5. Falowniki 
4.6. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej 
Podsumowanie
Literatura

5. PODSTAWY ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMACH FOTOWOLTAICZNYCH 
5.1. Wytwarzanie energii w systemach fotowoltaicznych
5.2. Systemy wykorzystywane w panelach fotowoltaicznych
Podsumowanie
Literatura

6. SPALANIE PALM KERNEL SHELL W WARUNKACH CYRKULACYJNEJ WARSTWY FLUIDALNEJ 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Metodyka badań
6.3. Wyniki badań
6.4. Profil temperatury
6.5. Skład gazów spalinowych i emisje substancji zanieczyszczających
6.6. Badania procesu foulingu
6.7. Skład chemiczny popiołów
Wnioski
Literatura

7. MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
7.1. Wprowadzenie
7.2. Elektrochemiczne akumulatory energii elektrycznej i ich charakterystyka 
7.3. Hermetyczne akumulatory kwasowo-ołowiowe, technologia dryfit
7.4. Nowe typy akumulatorów elektrochemicznych i systemów magazynowania energii elektrycznej 
7.5. Obliczanie systemów magazynowania energii
Podsumowanie
Literatura

8. NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMU DYSTRYBUCJI ENERGII W ASPEKCIE ELEKTROMOBILNOŚCI 
8.1. Wprowadzenie
8.2. Niezawodność systemu dystrybucyjnego
8.3. Rozwój elektromobilności w Polsce
8.4. Wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce
Podsumowanie
Literatura

9. SYSTEMOWE ASPEKTY ROZWOJU OZE
9.1. Prognozy krajowe rozwoju i wykorzystania OZE w systemie elektroenergetycznym 
9.2. Aspekty prawne przyłączy OZE
9.3. Systemy ekonomiczne wsparcia OZE
9.4. Nowoczesne technologie wspierające produkcję energii elektrycznej z OZE – magazyny energii 
9.5. Rynek usług regulacyjnych w systemie elektroenergetycznym w sytuacji zwiększającego się udziału OZE 
9.6. Efektywność ekonomiczna instalacji OZE
9.6.1. Metoda wartości zaktualizowanej netto NPV
9.6.2. Niepewność dotycząca stopy dyskonta – ryzyko rynkowe inwestowania 
9.6.3. Uwagi do metod wyznaczania kosztu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach 
9.7. Efektywność ekonomiczna technologii OZE – analiza przypadku
9.8. Grid parity technologii OZE w Polsce
Literatura

10. CYFRYZACJA W ENERGETYCE: NOWE MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA 
10.1. Wprowadzenie
10.2. Prognozy rozwoju energetyki światowej i polskiej
10.3. Perspektywy cyfryzacji w energetyce
10.4. Wyzwania związane z cyfryzacją w energetyce
Podsumowanie
Literatura 

11. ASPEKTY FORMALNOPRAWNE OZE
11.1. Międzynarodowe organizacje i dokumenty normatywne
11.2. Dokumenty UE w zakresie OZE
11.2.1. Charakterystyka dokumentów prawnych UE
11.2.2. Dokumenty UE
11.3. Polskie dokumenty w zakresie OZE
11.3.1. Charakterystyka dokumentów prawnych
11.3.2. Dokumenty Polski w sprawie OZE
11.3.3. Wykaz najważniejszych polskich aktów prawnych dotyczących OZE 
Literatura

Spis rysunków

Spis tabel