okładka książki
Nowość!
53,60 zł
Dział: Inne
Autor
Tomasz Walasek
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, kolor, 114 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-877-1
ISBN
978-83-7193-876-4
Spis treści

1. E-learning
1.1. E-learning akademicki vs. E-learning korporacyjny
1.2. E-learning na Politechnice Częstochowskiej
1.3. Definicja e-learningu
1.4. Metodyka zdalna – komunikacja w e-edukacji
1.4.1. Moodle – narzędzia komunikacyjne
1.4.2. Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
1.4.3. Dynamika stosunków społecznych w grupie
1.5. Moodle – przedstawienie narzędzia
1.6. BigBlueButton – przedstawienie narzędzia

2. Moodle – konfiguracja i tworzenie kursu

3. Pierwszy kurs e-learningowy

3.1. Co powinien zawierać kurs e-learningowy? Podstawy metodyki i proponowanego modelu
3.2. Wykład online - dobre praktyki
3.3. Ustawienie wirtualnego pokoju w kursie Moodle
3.4. Odrobina metodyki podczas prowadzenia webinaru
3.4.1. Ankiety
3.4.2. Whiteboard – Biała tablica
3.4.3. Emotikony
3.4.4. Udostępnianie prezentacji lub dokumentu
3.4.5. Udostępnianie multimediów
3.4.6. Zarządzanie uczestnikami webinaru
3.5. Wprowadzenie do metodyki prowadzenia wykładu asynchronicznego
3.6. Wprowadzenie do metodyki prowadzenia ćwiczeń i zajęć praktycznych
3.7. Narzędzia Moodle – Zasoby
3.7.1. Adres URL 3.7.2. Etykieta
3.7.3. Plik
3.7.4. Strona
3.7.5. Multimedia w Moodle
3.7.6. Multimedia w programie PowerPoint
3.8. Narzędzia Moodle – Aktywności
3.8.1. Forum 3.8.2. Zadanie
3.9. Zaliczenie, egzamin pisemny
3.9.1. Test
3.9.2. Safe Exam Browser – jeszcze jedna opcja „bezpiecznego” egzaminu 
3.10. Zaliczenie, egzamin ustny online
3.11. Konsultacje, wideokonsultacje
3.12. Ustalenie punktacji, skali
3.13. Ocena końcowa – Dodajemy pozycję do arkusza ocen
3.14. Kategorie ocen 3.15. Jak uzupełnić oceny w arkuszu ocen?
3.16. Arkusz ocen – co widać w Moodle domyślnie?

4. Prowadzenie kursu – mój pierwszy kurs
4.1. Udostępniamy kurs studentom
4.2. Zapisy do kursu
4.3. Grupy w kursie
4.3.1. Jak utworzyć grupy w kursie?
4.3.2. Samodzielne zapisywanie studenta do grupy
4.3.3. Prowadzący przydziela studentów do grup
4.3.4. Prowadzący przydziela studentów do grup – inny sposób
4.4. Komunikacja ze studentami – dobre praktyki
4.4.1. Jaki cel chcemy osiągnąć?
4.4.2. Czy da się to zrobić prościej?
4.4.3. Ile pracy będzie to kosztowało mnie? A moich studentów?
4.5. Ustalenie zasad w kursie – dobre praktyki
4.5.1. Zarządzanie komunikacją – przykład dobrych praktyk
4.5.2. Jak się do siebie zwracamy?
4.5.3. Ustalenie zasad pracy w kursie – przykład dobrych praktyk
4.5.4. Kryteria zaliczenia kursu – przykład dobrych praktyk
4.5.5. Procedury na wypadek sytuacji awaryjnych – przykład dobrych praktyk
4.5.6. Indywidualizacja komunikacji – przykład dobrych praktyk
4.6. Podstawy zarządzania czasem uczestnika kursu

5. Zakończenie kursu
5.1. Jak bezboleśnie i bezpiecznie zakończyć kurs?
5.1.1. Kopia bezpieczeństwa
5.1.2. Ukrywamy kurs
5.1.3. Zakończenie kursu
5.1.4. Co warto sobie zachować?

6. Propozycja modelu e-learningu akademickiego

Zakończenie

Literatura