okładka książki
Nowość!
117,41 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
Rosińska Agata
Monografia, Wyd. I, kolor, 318 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-860-3
ISBN
978-83-7193-859-7
Spis treści

Wstęp

1. Klasyfikacja zanieczyszczeń organicznych

1.1. Wprowadzenie
1.2. Rodzaje emerging pollutants
1.3. Znaczenie EP dla środowiska i zdrowia ludzi
1.4. Problem zanieczyszczania EP środowiska wodnego
1.5. Usuwanie EP w procesach oczyszczania ścieków
1.6. Analityczne wyzwania dla EP w środowisku wodnym
1.7. Przegląd modeli losów i transportu EP w środowisku
1.7.1. Zarządzanie EP w środowisku wodnym
1.7.2. Znaczenie modelowania losu i transportu EP

2. Wybrane zanieczyszczenia organiczne w środowisku wodno-ściekowym
2.1. Farmaceutyki i środki higieny osobistej
2.1.1. Farmaceutyki
2.1.2. Środki higieny osobistej
2.1.2.1. Środki dezynfekujące
2.1.2.2. Syntetyczne środki zapachowe
2.1.1.2. Środki odstraszające owady (repelenty)
2.1.2.4. Konserwanty
2.1.2.5. Filtry UV
2.1.2.6. Inne PCP
2.1.3. Źródła i transport PPCP w środowisku
2.1.4. Degradacja i transformacja PPCP w środowisku
2.1.5. PPCP w środowisku wodno-ściekowym
2.1.5.1. PCP w ściekach
2.1.5.2. PCP w wodach
2.1.5.3. Farmaceutyki w ściekach i środowisku wodnym
2.1.6. Środowiskowe przepisy dotyczące farmaceutyków – porównanie i analiza
2.1.7. Usuwanie PPCP w procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania wody
2.2. Prefluorowane związki alifatyczne
2.2.1. Charakterystyka PFC
2.2.2. Źródła, zastosowanie i synteza
2.2.3. Regulacje prawne dotyczące PFC w środowisku wodnym
2.2.4. Drogi transportu PFC w środowisku
2.2.5. Występowanie PFC w środowisku wodnym
2.2.6. Występowanie PFC w ściekach
2.2.7. Losy i usuwanie PFC w procesach biologicznego oczyszczania ścieków
2.2.8. Zastosowanie zaawansowanych technologii do usuwania PFC
2.2.8.2. Praktyczne wykorzystanie adsorpcji i filtracji do usuwania PFC z wody i ścieków
2.2.8.3. Metody AOPs 2.2.9. PFC – wyzwania i perspektywy
2.3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
2.3.1. Charakterystyka WWA
2.3.2. Źródła WWA
2.3.3.3. Priorytetowe WWA według US EPA
2.3.4. Pochodne WWA 2.3.5. WWA w środowisku wodnym i ich transport
2.3.6. Transformacja i degradacja WWA w środowisku wodno-ściekowym
2.3.7. Metody usuwania WWA ze środowiska wodno-ściekowego
2.3.7.1. Koagulacja 2.3.7.2. Sorpcja 2.3.7.3. Metody AOPs
2.3.7.4. Procesy hybrydowe

3. Wyłaniające się zanieczyszczenia
3.1. Nanozanieczyszczenia
3.1.1. Charakterystyka i źródła emisji
3.1.2. Transport w środowisku
3.1.3. Losy i drogi migracji zanieczyszczeń w środowisku
3.2. Mikroplastik
3.2.1. Charakterystyka, źródła emisji i drogi migracji w środowisku
3.2.2. Aktualna wiedza na temat fragmentacji mikroplastiku
3.2.2.1. Propozycja mechanizmu fragmentacji mikroplastiku
3.2.2.2. Fragmentacja mikroplastiku do nanoplastiku
3.2.3. MP nośnikiem zanieczyszczeń i patogenów
3.2.4. Wyzwania analityczne związane z nano/mikroplastikami
3.2.5. Wpływ na ekosystem i zdrowie ludzi
3.2.6. Występowanie mikroplastiku w środowisku wodno-ściekowym
3.2.6.1. Źródła i występowanie mikroplastiku w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
3.2.7. Wpływ procesów oczyszczania wody i ścieków na losy mikroplastiku
3.2.8. Strategie usuwania mikroplastiku z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w wodach i ściekach
4.1. Drobnoustroje lekooporne
4.2. Wirus SARS-CoV-2

5. Koncepcje gospodarki wodno-ściekowej w aspekcie EP
5.1. Wyzwania i problemy EP w gospodarce obiegu zamkniętego
5.2. Gospodarka obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych generujących mikroplastiki

Literatura